Jazdecká spoločnosť Bechera, Stropkov

Jazdecký klub v Stropkove ponúka aktívne trávenie voľného času formou jazdectva. Klub prevádzkuje jazdeckú školu a zabezpečuje ustajnenie i výcvik koní. Zdroj:www.sportoveaktivity.sk