Mojzisov-stlp

Kamenná baba

Národná prírodná rezervácia Kamenná je situovaná v katastroch obcí Lipovce a Lačnov v okrese Prešov. Kamenná baba je zaradená v rámci európskej sústavy chránených území NATURA 2000 do zoznamu území európskeho významu.

Chránené územie sa nachádza v severovýchodnej časti Braniska a tvorí ho žula. Údolie Kamennej baby sa vyznačuje povrchom s typickými krasovými javmi. Návštevníkov už na prvý pohľad upútajú pozoruhodné útvary, ktoré lemuje Lačnovský potok. Najznámejšími z nich je 60 m vysoký Mojžišov stĺp, Kamenná baba, Vrátnica, Skalné okno s otvorom vysokým 4 m a Komín.

Lesy pokrývajú v národnej prírodnej rezervácii Kamenná baba viac ako 90 % územia. Najviac zastúpené sú bučiny. V juhovýchodnej časti NPR sa zachovali lúky a pasienky, ktoré sa ešte dodnes využívajú na pastvu oviec.

Návštevník Kamennej baby môže na prechádzke prírodnou rezerváciou obdivovať vzácne rastliny, ako je črievičník papučkový, poniklec slovenský, zvonček karpatský, prvosienka holá, orlíček obyčajný, plamienok alpínsky, veternica lesná, vemenník dvojlistý, ľalia zlatohlavá, horec luskáčovitý a mnoho ďalších.

Neodmysliteľnou súčasťou tejto rezervácie je aj pestrá fauna. Najväčším lákadlom je vtáctvo. Z vtáčích druhov patrí k najvzácnejším bocian čierny, orol skalný, včelár lesný a výr skalný. Okrem biotopov a druhov európskeho významu sú v území zastúpené i ďalšie národne významné biotopy a druhy.

NPR je súčasťou náučného chodníka Lipovce – tiesňava Lačnovského potoka – Kamenná baba – Lačnov.

 

POZRI TIEŽ:

Jaskyňa Zlá diera

V pieskovcovom pohorí Bachureň, pri obci Lipovce, sa nachádza chránená prírodná pamiatka jaskyňa Zlá diera, známa aj ako Lipovecká jaskyňa.