2009_09290075

Karpatské bukové pralesy

Medzinárodný výbor organizácie UNESCO 28. 6. 2007 zaradil slovensko-ukrajinské bukové pralesy medzi 166 lokalít svetového prírodného dedičstva. Karpatské bukové pralesy ako cezhraničné, bilaterálne svetové prírodné dedičstvo, obsahujú prírodné hodnoty globálneho významu. Karpatské bukové pralesy sú výnimočné tým, že vytvárajú reťaz "ostrovov" pôvodného prírodného lesa, ktorý tu rástol tisícky rokov. Ide o vzácny prípad ukážok pralesov na relatívne malom území. Sú tu storočné jedle, buky, javory a veľké množstvo mŕtveho dreva, ktoré predstavuje živnú pôdu pre tisícky húb a útočisko pre vzácnych operencov ako sú muchárik malý, sova dlhochvostá či ďateľ bielochrbtý. Množstvo chránených druhov, ktoré sú inde ohrozené vyhynutím alebo vyhynuli, sa tu stále nachádza. STRUŽICA (plocha 761 ha) sa rozprestiera v hlbokom údolí okolo Stužickej rieky na rozhraní Slovenska, Poľska a Ukrajiny v Bukovských vrchoch, neďaleko obce Nová Sedlica. Osobitým vzrastom a vekom sa tu vyznačuje jedľa, ale aj buk a javor horský. HAVEŠOVÁ (plocha 235 ha) sa nachádza v pohorí Nastaz v Bukovských vrchoch. Predmetom ochrany sú tu vzácne zachovalé porasty pralesovitého charakteru s výskytom unikátnych exemplárov listnatých stromov - javor, jaseň, brest. ROŽOK (plocha 109 ha) sa nachádza severovýchodne od obce Ulič. KYJOVSKÝ PRALES (plocha 400 ha) nachádzajú sa v ňom predovšetkým staré listnaté stromy. Zdroj: www.po-kraj.sk