Kaštieľ Petrovany

Kaštieľ Petrovany

Barokovo-klasicistický kaštieľ s parkom je situovaný v miernom svahu západnej expozície v centrálnej polohe obce Petrovany.

Potomkovia šľachtica Sinka, ktorí v 15. storočí prijali priezvisko „Szentpétery“ mali v Petrovanoch svoje kuriálne miesto s dvoma dvormi – nižným pri kostole a vyšným pri ceste smerom ku Prešovu, kde bol aj mlyn. V roku 1756 udelila Mária Terézia Klobušickovcom grófsky titul a v tom istom roku dal vnuk Františka Klobušického Žigmund na mieste Szentpéteryovského renesančného kaštieľa vybudovať nový barokový kaštieľ. Kaštieľ slúžil ako poľovnícke sídlo pre grófske rodiny.

Areál kaštieľa pozostáva z hospodárskeho priestoru, vstupnej časti (nádvoria) a prírodno-krajinárskej dispozície. Vstupná časť (nádvorie) je riešené oválnou plochou zelene s komunikačným objazdom. Oválna trávnatá plocha so symetricky vysadenými ihličnatými drevinami má priečnu kompozičnú os orientovanú na hlavný vstup do kaštieľa. Severozápadne od hlavnej budovy kaštieľa je situovaná stavba ľadovne s čitateľným barokovým tvaroslovím. V severozápadnej časti parku je realizovaná novostavba Kláštora sestier dominikánok so sadovou úpravou exteriérov.

Prírodno-krajinársky park vznikol pri barokovo-klasicistickom kaštieli z roku 1756 na ploche staršej vidieckej záhrady koncom 19. storočia. V dobe svojho vzniku to bola rozsiahlejšia dispozícia, ktorá bola redukovaná zmenou funkčného využitia objektov, kedy sa areál uzavrel a okrajové partie boli rozparcelované. Pôvodne bola stará stavba ohradená ochranným valom – vodnou priekopou, ktorú dal gróf Klobušický zasypať a ponechal len malý rybník. Dobudované boli ďalšie hospodárske, prevádzkové objekty a vrátnica. Park tvorí jednotný komplex s areálom kaštieľa, kde vzájomná väzba architektonického a sadovníckeho diela vytvára integrálny celok.

Kaštieľ v 20.storočí rôznymi predajmi slúžil majiteľom na uskladňovanie tovarov, ako štátny detský domov, či ako ústav pre duševne a telesne postihnuté deti.

Kaštieľ Petrovany je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Zdroj: Obec Petrovany,

Foto: Kaštieľ Petrovany 

POZRI TIEŽ:

Prešov

Metropolou severovýchodného Slovenska, ktoré v sebe skrýva jedinečnosť a kultúrnu zmes Slovákov, Poliakov, Ukrajincov a Rusínov, je PREŠOV, mesto s bohatou minulosťou a dynamickou súčasnosťou.

 

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Plaza Beach restaurant6.83 km
Čínska reštaurácia XIHU7.31 km
Hotel Enchanté7.49 km
METROPOLIS - Bistro - Reštaurácia8.28 km
Hotel Polo8.30 km
Apartmány Style6.53 km
Villa Plaza Boutique Hotel & Spa****6.84 km
Hotel Lineas7.31 km
Hotel Enchanté7.49 km
Turistická ubytovňa Mladosť8.30 km