Katov dom v Bardejove

Katov dom je renesančná stavba z konca 16. stor., ktorá bola sídlom mestského kata. V dome bola umiestnená aj väznica s útrpnou komorou. Mesto Bardejov bolo v stredoveku povestné svojou prísnou spravodlivosťou. Dôkazy o tom poskytuje Kniha rozsudkov uložená v mestskom archíve. Spomína sa tam upálenie za krádež medu a zničenie úľa, či ukrižovanie za krádež v dome richtára. V tých časoch sa v Šariši šírilo úslovie: „Od bardejovskej spravodlivosti ochraňuj nás, Bože!“ Zachoval sa tiež výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého z roku 1493, v ktorom zbojníci sľubujú mestu pomstu za smrť svojich druhov, popravených v Bardejove. V Bazilike sv. Egídia sa pri bočnom vchode do svätyne zachovala lavica, v ktorej sedával pri bohoslužbách, izolovaný od ostatných mešťanov, mestský kat. Katov dom sa nachádza na dnešnej Veternej ulici. Na prvom poschodí domu sa zachovali pôvodné otvory sýpky. Zdroj: www.bardejov.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Slnečný majer, Stebnícka Huta13.41 km
Hotel Bellevue Bardejov3.41 km
Slnečný majer, Stebnícka Huta13.41 km
Penzión Polianka15.48 km
Horský hotel Javorná22.15 km