Katov dom v Bardejove

Katov dom je renesančná stavba z konca 16. storočia. Ako už názov napovedá, bola sídlom mestského kata. V dome bola umiestnená aj väznica s útrpnou komorou.

Mesto Bardejov bolo v stredoveku povestné svojou prísnou spravodlivosťou. V tých časoch sa v Šariši šírilo úslovie: „Od bardejovskej spravodlivosti ochraňuj nás, Bože!“

Dôkazy o tom poskytuje Kniha rozsudkov uložená v mestskom archíve. Spomína sa tam napríklad upálenie za krádež medu a zničenie úľa či ukrižovanie za krádež v dome richtára. Zachoval sa tiež výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého z roku 1493, v ktorom zbojníci sľubujú mestu pomstu za smrť svojich druhov, popravených v Bardejove.

V Bazilike sv. Egídia sa pri bočnom vchode do svätyne zachovala lavica, v ktorej pri bohoslužbách sedával mestský kat, izolovaný od ostatných mešťanov.

Katov dom sa nachádza na dnešnej Veternej ulici. Na prvom poschodí domu sa zachovali pôvodné otvory sýpky.

 

Zdroj: www.bardejov.sk