Katov dom. Foto: Wikipédia – autor: J. Dncsn, CC BY 3.0, bez zmeny

Katov dom v Bardejove

Katov dom je renesančná stavba pochádzajúca z konca 16. storočia. Ako už názov napovedá, bola sídlom mestského kata. V dome bola umiestnená aj väznica s útrpnou komorou.

Mesto Bardejov bolo v stredoveku povestné svojou prísnou spravodlivosťou. V tých časoch sa v Šariši šírilo úslovie: „Od bardejovskej spravodlivosti ochraňuj nás, Bože!”

Dôkazy o tom poskytuje Kniha rozsudkov uložená v mestskom archíve. Spomína sa tam napríklad upálenie za krádež medu a zničenie úľa či ukrižovanie za krádež v dome richtára. Zachoval sa tiež výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého z roku 1493, v ktorom zbojníci sľubujú mestu pomstu za smrť svojich druhov, popravených v Bardejove.

Katov dom sa nachádza na dnešnej Veternej ulici blízko objektu Hrubá bašta. Na prvom poschodí domu sa zachovali pôvodné otvory sýpky. Vo vstupnom renesančnom portáli je umiestnený štít s erbom mesta s iniciálami CB. Renesančným portálom je charakteristická aj zadná časť chodby.

 

Zdroj: www.bardejov.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: J. Dncsn – Vlastné dielo, CC BY 3.0, https://lnk.sk/zOY4

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

eL cafe bar & restaurant0.09 km
Pizza Napoletana0.13 km
Pizzeria Francesco0.13 km
CHEVY BURGER0.14 km
Kaviareň Tvoj Deň - coffee & cake0.17 km
Penzión Le Monde0.17 km
Hotel Šariš***0.50 km
Hotel Artin***0.65 km
Penzión Magura0.68 km
Penzión Bardejov0.92 km