Katov dom. Foto: Wikipédia – autor: J. Dncsn, CC BY 3.0, bez zmeny

Katov dom v Bardejove

Katov dom je renesančná stavba pochádzajúca z konca 16. storočia. Ako už názov napovedá, bola sídlom mestského kata. V dome bola umiestnená aj väznica s útrpnou komorou.

Mesto Bardejov bolo v stredoveku povestné svojou prísnou spravodlivosťou. V tých časoch sa v Šariši šírilo úslovie: „Od bardejovskej spravodlivosti ochraňuj nás, Bože!”

Dôkazy o tom poskytuje Kniha rozsudkov uložená v mestskom archíve. Spomína sa tam napríklad upálenie za krádež medu a zničenie úľa či ukrižovanie za krádež v dome richtára. Zachoval sa tiež výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého z roku 1493, v ktorom zbojníci sľubujú mestu pomstu za smrť svojich druhov, popravených v Bardejove.

Katov dom sa nachádza na dnešnej Veternej ulici blízko objektu Hrubá bašta. Na prvom poschodí domu sa zachovali pôvodné otvory sýpky. Vo vstupnom renesančnom portáli je umiestnený štít s erbom mesta s iniciálami CB. Renesančným portálom je charakteristická aj zadná časť chodby.

 

Zdroj: www.bardejov.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: J. Dncsn – Vlastné dielo, CC BY 3.0, https://lnk.sk/zOY4

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

NextRestaurant0.07 km
Reštaurácia Roland0.15 km
Familia Ristorante0.37 km
Sypanec – Pizza & Bar10.49 km
Bowling pub Duet15.98 km
Apartmány Afrodita4.06 km
Kúpeľno-liečebný ústav DRUŽBA4.18 km
Apart Club Zora4.55 km
Sypanec – Pizza & Bar10.49 km
Hotel Šomka **22.15 km