Kláštor františkánov

Komplex františkánskeho kostola v Prešove dopĺňa kláštor františkánov. Bol to pôvodne karmelitánsky kláštor, postavený na štvorcovom pôdoryse. Počas Tököliho povstania r. 1682 bol kláštor značne poškodený. Rehoľníci vtedy museli opustiť mesto. Po ich návrate v r. 1708-1718 sa realizovala rozsiahlejšia rekonštrukcia kostola a kláštora, ktorú viedol košický staviteľ Ján Tornyossi. Hlavné priečelie poschodovej budovy kláštora má na prízemí jednoduchý vstupný portál, vedľa ktorého sa nachádza sekundárne osadený renesančný epitaf Krištofa Krónera z r. 1635. V r. 1944 sovietske lietadlá poškodili pri bombardovaní Prešova františkánsky kostol a z kláštora zostali iba ruiny. Rozsiahla rekonštrukcia oboch stavieb trvala tri roky a vyžiadala si veľké finančné náklady. Po osudnej noci z 13. na 14. 4. 1950, kedy boli všetci rehoľníci v Československej republike internovaní, bol kláštor františkánom odobratý a ako majetok štátu bol po určitých stavebných úpravách určený na iné účely, slúžil najmä ako domov mládeže. Vo františkánskom kláštore pôsobil celý rad významných osobností, ktoré sa zapísali do našich dejín. Patril k nim literárny autor a popredný bernolákovec Jakub Vojtech Gazda (1-1780), hudobný skladateľ a básnik Edmund Pascha (2.pol.18.st.), významný pedagóg, riaditeľ františkánskeho gymnázia v Prešove Konrád Xaver Király (1840-1852), maliar a reštaurátor Konrád Švestka (2.pol.19. st. ), popredný predstaviteľ katolíckej moderny, básnik Rudolf Dilong (1934-1936), spisovateľ a redaktor Libor Mattoška (1946-1949). Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5., www.presov.sk.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.41 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.53 km
Hotel Dukla Prešov0.41 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh8.85 km
Horský hotel Javorná17.53 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.53 km
Ranč Zaľubova24.97 km