Mníchovský potok

Mníchovský potok

V regióne Šariš sa nachádza mnoho lokalít s významným archeologickým prínosom. Niektoré sú už známe, v iných prebieha archeologický výskum a niektoré ešte len čakajú na svoje objavenie. Zaujímavým tipom na výlet je oblasť kláštoricka v lokalie Mníchovský potok neďaleko Bardejova.

Oblasť Kláštoriská sa nachádza v údolí Mníchovského potoka. V týchto miestach sa tu v stredoveku nachádzal kláštor mníchov rádu Cisterciánov. Dňa 7.9.1979 bola preskúmaná lokalita "Kláštorisko" na Mníchovskom potoku neďaleko Bardejova. Obhliadka mala svoj význam. Pri skúmaní sa podarilo nájsť niekoľko atypických keramických úlomkov. Neskôr počas prieskumu lokality Dr. G. Lukáčom v polovici apríla 1996 bol získaný neskorostredoveký keramický materiál. Podstatná bola aj úprava okolia. Odstránenie lesného porastu vytvorilo vhodné podmienky na realizáciu archeologického výskumu.

Na lokalitu Mníchovského potoka upozorňujú viaceré názvy okolitých území, doložené už v najstarších prameňoch týkajúcich sa mesta Bardejov. Zaujímavá je aj podstata lesného pozemku \"Mníchov\", ktorú vlastní mesto Bardejov aj napriek tomu, že celá parcela sa nachádza v katastri obce Zlaté. "Mníchov" je pravdepodobne pozostatkom pôvodného vlastníctva bardejovských rehoľných komunít a k tejto lokalite sa viaže tradícia o pohybe mníchov a zaniknutom kláštore.

Prvá prehliadka lokality sa uskutočnila na začiatku jari a počiatočné práce sa uskutočnili 14.mája 2018 vyčistením prístupovej lesnej cestičky, odstránením drevín a vytýčením obvodu lokality. Postupne podľa možností a podmienok práce naďalej pokračujú s cieľom odstrániť drevený porast a pomaly odhaľovať základy stredovekej stavby.
Aj menej známe lokality môžu byť záujimavým tipom na výlet.

Zdroj foto: https://ssjh.sk/zabudnuta-historia-Mnichovskeho-potoka.php

Zdroj textu: OOCR Šariš Bardejov 

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Sabaraca pub1.30 km
Cactus Restaurant & Grill1.30 km
Speedy Pizza1.32 km
Štadión - Penzión & Reštaurácia1.50 km
FAYNE Bistro1.91 km
Penzión Magura2.06 km
Hotel Artin***2.18 km
Hotel Šariš***2.24 km
Penzión Dolina2.36 km
Penzión Le Monde2.68 km