Prešov_dóm

Konkatedrála sv. Mikuláša

Stavba monumentálneho farského chrámu Konkatedrála sv. Mikuláša bola ukončená v roku 1515. Napriek viacerým stavebným úpravám a veľkému požiaru v roku 1788 si neskorogotická stavba halového typu  s tromi loďami zachovala mnoho pôvodných gotických prvkov – sieťové klenby, okná a portály.

Dominantou vnútorného zariadenia sakrálnej stavby je hlavný oltár, ktorý vznikol na prelome 15. a 16. storočia. Jeho autorstvo sa pripisuje prešovskému rezbárovi Jánovi Weissovi. Najcennejšie sú tri gotické plastiky, umiestnené v gotickej oltárnej skrini s tromi nikami s neutrálnym zlatým pozadím. Uprostred oltára sa nachádza Panna Mária s malým Ježiškom v náručí, po jej pravici plastika sv. Mikuláša. Na vrchole oltára je plastika Najsvätejšej Trojice, pod ktorou je medailón s maľovaným erbom mesta, používaným od roku 1558.

 Kostol sv. Mikuláša. Foto: Tibor Šarišský
Kostol sv. Mikuláša. Foto:...

Z množstva gotických plastík sa zo začiatku 16. storočia zachovali archanjel Gabriel, Ukrižovaný a drobná plastika Krista Trpiteľa z dielne Majstra Pavla. Ku gotickému vybaveniu chrámu patria tiež nástenné maľby na severnej stene stredného presbytéria z konca 15. a zo začiatku 16. storočia, na ktorých je zobrazený rytier na koni a ženské postavy.

Súčasťou Konkatedrály sv. Mikuláša sú aj dva organy – veľký a malý. Veľký organ, umiestnený v západnej časti chrámu, má 3 480 píšťal a 29 zvonov. Postavený bol v roku 1634 a je zdobený bohatou ranobarokovou ornamentikou.

Návštevníkov prešovskej konkatedrály určite poteší možnosť vystúpiť na vežu kostola, z ktorej je nádherný výhľad na mesto Prešov.

 

POZRI TIEŽ:

Ortodoxná synagóga v Prešove

Interiér synagógy zdobia nádherné ornamentálne maľby, vďaka čomu patrí synagóga k najkrajším na Slovensku. Stále sa využíva ako modlitebňa. Popri tom funguje i ako múzeum s expozíciou Múzea židovskej kultúry.

Rákociho palác v Prešove

Najkrajší mestský palác Horného Uhorska – takýto titul mala renesančná stavba v tej najlukratívnejšej polohe Prešova v čase svojho vzniku v 16. storočí. Dnes v ňom sídli Krajské múzeum s bohatými expozíciami, vrátane najväčšej zbierky hasičskej techniky na Slovensku.

Šarišský hrad

Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu nad mestečkom

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.69 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.20 km
Hotel Dukla Prešov0.69 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh9.19 km
Horský hotel Javorná17.21 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.20 km
Ranč Zaľubova25.31 km