Prešov Tibor Sarissky

Konkatedrála sv. Mikuláša

K najvýznamnejším historickým dominantám Prešova patrí rozhodne Konkatedrála sv. Mikuláša. Ide o najstaršiu budovu a jedinú zachovanú gotickú sakrálnu stavbu v meste. Prešovská konkatedrála je gotickým trojlodím, tzv. sieňovým kostolom, ktoré boli rozšírené predovšetkým v nemeckých oblastiach.

V minulosti sa považovala za jeden z najdokonalejších sieňových kostolov v bývalom Uhorsku. Jej pôvod pritom siaha ešte do predmestského obdobia, kedy pravdepodobne už od 13. storočia stál na jej mieste kostol nemeckej osady. Výstavba konkatedrály sa datuje do roku 1347, kedy kráľovná Alžbeta povolila Prešovčanom na tento účel lámať kameň na území Šariša.

 Konkatedrála sv. Mikuláša, Prešov. Foto: Jano Štovka, MQEP
Konkatedrála sv. Mikuláša,...

Z pôvodného gotického a renesančného vnútorného zariadenia prešovskej konkatedrály sa dochovalo iba veľmi málo. Väčšia časť bola zničená pri požiaroch, najmä však v dôsledku náboženských bojov počas protihabsburských povstaní na konci 17. storočia.

K zachovaným predmetom patrí napríklad mimoriadne cenná gotická plastika Ukrižovaného z prvej polovice 14. storočia, soška Krista Trpiteľa z dielne Majstra Pavla z Levoče a plastika archanjela Gabriela z 15. storočia, ktorá bola v roku 1873 na svetovej výstave vo Viedni. Z prelomu 15. a 16. storočia sa zachovali nástenné maľby na severnej stene a z čias ranej renesancie krstiteľnica z červeného mramoru s tepaným medeným vrchnákom.

Farský Kostol sv. Mikuláša bol v roku 2008 povýšený na konkatedrálu. Jej návštevníkov určite poteší aj možnosť vystúpiť na vežu, z ktorej je nádherný výhľad na celé mesto Prešov. Sprístupnená je denne počas letnej sezóny.

Info o veži:

Výška veže: 71 m

Rok výstavby: 1347

Dĺžka trasy:  202 schodov

Odhadovaný čas výstupu: 10 min.

Náročnosť: nenáročná

Spoplatnený vstup

Prešov -Kostol sv.Mikuláša

Slnečné hodiny

Slnečné hodiny nájdeme na oporných pilieroch konkatedrály sv. Mikuláša. Jedná sa o úplné vertikálne hodiny v tvare obdĺžnika. Číselník má arabské číslice v rozsahu do šiestej hodiny rannej po šiestu hodinu večernú. Medzi ním sa nachádzajú dátumy rokov ich rekonštrukcie. Rok 1513 predstavuje rok výstavby týchto hodín. Ako nevýhodu vidíme v prevedení slnečných hodín, nakoľko splývajú s fasádou kostola a návštevník ich jednoducho prehliadne. Taktiež sú umiestnené vysoko, takže sú ťažšie viditeľné.

 Slnečné hodiny. Foto: Lucia Mihoková
Slnečné hodiny. Foto: Lucia...

 

Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5

Titulná foto: Tibor Šarišský

 

POZRI TIEŽ:

Ortodoxná synagóga v Prešove

Interiér synagógy zdobia nádherné ornamentálne maľby, vďaka čomu patrí synagóga k najkrajším na Slovensku. Stále sa využíva ako modlitebňa. Popri tom funguje i ako múzeum s expozíciou Múzea židovskej kultúry.

Rákociho palác v Prešove

Najkrajší mestský palác Horného Uhorska – takýto titul mala renesančná stavba v tej najlukratívnejšej polohe Prešova v čase svojho vzniku v 16. storočí. Dnes v ňom sídli Krajské múzeum s bohatými expozíciami, vrátane najväčšej zbierky hasičskej techniky na Slovensku.

Hrad Šariš

Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu nad mestečkom

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Double Tiffany0.08 km
Apartmány Kolégium0.08 km
Hotel Carpe Diem****0.09 km
Reštaurácia Šarišská chiža0.10 km
Staré dobré Mexiko0.15 km
Apartmány Kolégium0.08 km
Hotel Carpe Diem****0.09 km
Penzión Tavel0.18 km
Penzión Átrium0.18 km
Penzión A7 AVENUE 70.24 km