Kostol Cirkvi reformovanej kresťanskej

Kalvínsky kostol vo Vranove stojí pri nemocnici s poliklinikou s typickým kohútom na veži. Je to pseudogotická stavba, postavená v duchu secesie v prvej tretine 20. storočia. Na veži kostola je trojica slnečných hodín - východné, južné a západné. Všetky sú rovnakej konštrukcie s rímskymi číslicami. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola.

 

Zdroj: www.vranov.sk