Kostol Matky Ustavičnej Pomoci, Stará Ľubovňa. Foto: www.svatomarianska-put.sk

Kostol Matky Ustavičnej Pomoci, Stará Ľubovňa

Základný kameň posvätený pápežom Jánom Pavlom II. 22.apríla 1990. Kostol bol vysvätený 7. novembra 1993. Súčasťou kostola je aj zvonica dokončená v roku 2002. V nasledujúcich rokoch bol dokončený kláštor redemptoristov. Jeho dokončením vznikol zaujímavý sakrálny komplex.

 

Zdroj: www.staralubovna.sk

Titulná foto: www.svatomarianska-put.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Gurmen0.70 km
Hotel Familia0.78 km
Salaš u Franka1.19 km
Stredoveká história v modernom šate - Castle Distillery2.08 km
Nestville Taberna3.46 km
Penzión Gurmen0.70 km
Hotel Familia0.78 km
Nestville apartments3.56 km
Hotel Sorea Ľubovňa6.99 km
Penzión Litmanová8.41 km