Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Spišská Stará Ves. Foto: KOCR SVS

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Spišská Stará Ves

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej Vsi je rímskokatolícky gotický kostol pochádzajúci z 2. polovice 14. storočia. Kostol bol upravovaný v 2. polovici 17. storočia a v roku 1772. Obnovený bol v roku 1928.

Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo presbytérium, obvodové murivo lode, sakristia a západná veža. Hlavný oltár je neskorobarokový, z roku 1765, so stĺpovou rokajami zdobenou architektúrou a bočnými ambitovými dverami na konklávnej stene.

V plytkých výklenkoch sú plastiky sv. Štefana kráľa a Ladislava, sv. Jána Krstiteľa a sv. Jozefa. Uprostred je obraz Nanebovzatia Panny Márie z polovice 19. storočia.

 

Zdroj: Garstková J., Nevlazla M., Šleboda J.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry”. ISBN: 978-80-89426-06-5

Titulná foto: KOCR Severovýchod Slovenska

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Salaš Pieniny1.74 km
Bath Red Monastery - Smerdžonka3.22 km
Penzión Pltník3.27 km
Goralská reštaurácia u Petríka3.29 km
Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka4.38 km
Penzión pod Troma Korunami2.94 km
Bath Red Monastery - Smerdžonka3.22 km
Penzión Pltník3.27 km
Obecný penzión Červený Kláštor3.36 km
Privát Sokolica3.73 km