Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Soľná Baňa. Foto: Wikipédia - Jozef Kotulič, CC BY 2.5

Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Soľná Baňa

Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Soľnej Bani sa začal stavať v roku 1719, pričom už od začiatku výstavby sa hovorilo o „banskom kostole”. Neďaleký soľný závod pridelil miesto na jeho výstavbu v miestach, kde sa nachádza kaplnka Sv. Róchusa.

V tomto kostole sa zhromažďovalo cca 500 veriacich. Z bezpečnostných dôvodov bola stavba z kameňa podopretá piliermi. Kostol mal klenbu, ktorá bola z nevhodných dosiek a bez štruktúry. K tomu všetkému ešte prispelo zemetrasenie v roku 1778. Bola to posledná okolnosť, ktorá ovplyvnila rozhodnutie o výstavbe nového kostola. Ďalším dôvodom bol tiež rast solivarskej populácie, ktorá potrebovala miesto na slúženie bohoslužieb, pretože v tom čase bol „funkčný” už len farský kostol Najsvätejšej Trojice.

Vtedajší košický sídelný biskup Msgr. Andrej Sabó rokoval o novostavbe s kráľovskou dvornou komorou. Návrh bol následne predložený kráľovi, ktorý ho v roku 1823 ochotne schválil. Stavba bola hotová na jar 1824.

Exteriér Kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa sa vyznačuje vyváženou klasicistickou architektúrou. Na pravej strane vchodu do kostola je tabuľa a za ňou je uložená zakladacia listina v latinčine.

Interiér kostola tvorí jednoloďový priestor rozdelený na tri časti. V presbytériu stojí hlavný oltár pozostávajúci z dvoch častí. Zadnú časť presbytéria tvorí na stene maľovaná architektúra zobrazujúca sv. Petra a Pavla v nadživotnej veľkosti. Na postranných maľovaných stĺpoch je tympanon, kde je zobrazený Boh – Otec. Pod ním je zavesená olejomaľba znázorňujúca Krst Pána v Jordáne. Oltár je pôvodný a pochádza z roku 1825.

V presbytériu sa nachádza klasicistická kazateľnica pochádzajúca zo začiatku 19. storočia. Vlastná hlavná loď je klenutá tzv. českou plackou a uprostred nej je evanjeliový výjav „Reč na Hore blahoslavenstiev”. Pred reštauráciou tam bol obraz „Samaritánka pri studni života”. V koncových uzloch sú namaľované štyri portréty evanjelistov s ich atribútmi. V lodi sú dva bočné oltáre vyhotovené z dreva. Jeden zobrazuje sv. Jozefa a druhý Pietu. Oba sú z prvej polovice 19. storočia. Vo veži je jeden zvon vyrobený v Pešti cca v roku 1871.

Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Soľnej Bani bol viackrát opravovaný. Bol odstránený všetok nános, ktorý sa tam dostal od postavenia kostola. Ten istý osud postihol i veľký luster, ktorý sa nachádzal v lodi a pôsobil veľmi impozantne. Vymenený bol aj organ. V roku 1982 bola uložená nová dlažba a neskôr bol obnovený aj exteriér kostola.

 

Zdroj: www.solivar.fara.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY 2.5, https://lnk.sk/yO48

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Plaza Beach restaurant0.73 km
Čínska reštaurácia XIHU1.44 km
Hotel Polo2.14 km
McDonald's2.53 km
Hotel Enchanté2.78 km
Villa Plaza Boutique Hotel & Spa****0.74 km
Hotel Polo2.14 km
Apartmány Style2.42 km
Hotel Lineas2.66 km
Hotel Enchanté2.78 km