Kostol sv. Anny, Bardejov

Kostol bol postavený v roku 1822 a stojí v areáli cintorína sv. Anny v Bardejove. Pôvodná kaplnka bola v 90-tych rokoch 20. storočia prestavaná na kostol.

Pri kostole je postavený kamenný pamätník z roku 1783, zhotovený na počesť otvorenia nového dreveného mosta cez rieku Topľa. Akt otvorenia vykonal cisár Jozef II., ktorý sa v Bardejove zastavil pri návrate z Bukoviny.

V súčasnosti je kostol v správe saleziánov sídliacich v Bardejove a slúži na cirkevné potreby.

 

Zdroj: www.bardejov.sk