1.a Hervartov - interier,  Foto: Jano Štovka, Zdroj KOCR Severovýchod Slovenska

Drevený kostol sv. Františka z Assisi, Hervartov

Rímskokatolícky drevený Kostol sv. Františka z Assisi, zhotovený z červeného smreka, bol koncom 15. storočia postavený v gotickom štýle. Osadený je na malej vyvýšenine v strede obce Hervartov v bardejovskom okrese. Od roku 2008 je zaradený v zozname pamiatok UNESCO. 

Ide o najstarší a jeden z najzachovalejších drevených kostolov na Slovensku. Kostolík je ohradený kamenným múrikom s pilastrami, ktorý v návštevníkoch budí dojem malej pevnosti. Sakrálna stavba sa skladá z polygonálnej svätyne, lode, sakristie a podvežia, ktorého úpravou vznikol babinec. Súčasťou kostola je aj veža – zvonica.

Kým exteriér najstaršieho dreveného chrámu na slovenskej strane Karpát ostal nezmenený, interiér prešiel viacerými úpravami, ktoré mala na svedomí reformácia, rekatolizácia i barokový sloh. Plošné kompozície geometrických tvarov aj scény zo života svätých alebo mravoučné scény tvoria bohatú výzdobu vnútorných stien hervartovského kostolíka.

V 70. rokoch 20. storočia boli po reštaurovaní obnovené pôvodné nástenné maľby z roku 1655 a 1805, dodnes patriace spolu s gotickými tabuľovými obrazmi k najcennejším častiam chrámového interiéru.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Kostolu dominuje oltár sv. Kataríny, Panny Márie a sv. Barbory, ktorý bol zrekonštruovaný v druhej polovici 90. rokov. Medzi ďalšie pamiatky patrí neskorogotický obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej.

Od roku 1968 je kostolík v slovenskej obci s nemeckým pôvodom národnou kultúrnou pamiatkou. Spolu s ďalšími drevenými kostolíkmi Karpatského oblúka bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Aktuálny kontakt na otvorenie kostolíka nájdete na dverách chrámu alebo TU:

www.drevenechramy.sk/hervartov

Pri kostolíku vzniklo Centrum služieb cestovného ruchu, v ktorom sa nachádza informačné stredisko.

 Hervartov. Foto: Jano Štovka, KOCR SVS
Hervartov. Foto: Jano Štovka...

 

Čo nevynechať pri návšteve Bardejova

Pýchou nielen Šariša, ale aj celého Slovenska je starobylý BARDEJOV, ktorý patrí bezpochyby medzi najkrajšie slovenské mestá.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Slnečný majer, Stebnícka Huta18.41 km
Camp ZLATÉ KOPYTO28.16 km
Hotel Dukla Prešov28.38 km
Hotel Bellevue Bardejov4.06 km
Horský hotel Javorná15.14 km
Slnečný majer, Stebnícka Huta18.41 km
Penzión Polianka22.67 km
Camp ZLATÉ KOPYTO28.16 km