Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Hertník

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Hertníku postavili pravdepodobne už v prvej polovici 14. storočia. Prvá písomná správa o kostole v obci je v listine z roku 1355.

Kostol bol pôvodne drevený. V tesnej blízkosti starého rozpadávajúceho sa dreveného kostola dal v roku 1607 stavať murovaný kostol gróf Žigmund Forgáč.

Hertnícky kostol je zasvätený svätej Kataríne Alexandrijskej, panne a mučenici, ktorá bola pravdepodobne osobnou patrónkou Kataríny Forgáčovej, rodenej Pálfiovej, manželky zakladateľa kostola Žigmunda Forgáča. Všetky tieto skutočnosti dodnes pripomína latinský nápis na mramorovej tabuli v predsieni kostola. Samotnú posviacku potvrdzuje aj 11 konsekračných krížov.

Kostol bol vybudovaný v retardovanom gotickom slohu. Je jednoloďový, s polygonálnou svätyňou, pristavanou sakristiou a na západnej strane s predstavanou vežou. Svätyňa má renesančnú sieťovú loď a valenú klenbu s lunetami. Klenba svätyne dosadá na hlavice prípor, spočívajúcich na oblých konzolách, zdobených maskou alebo mušľou. Na južnej strane kostola je zamurovaný renesančný portál.

Zdroj: www.obechertnik.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Slnečný majer, Stebnícka Huta22.55 km
Hotel Dukla Prešov23.86 km
Camp ZLATÉ KOPYTO27.30 km
Hotel Bellevue Bardejov7.69 km
Horský hotel Javorná13.10 km
Slnečný majer, Stebnícka Huta22.55 km
Hotel Dukla Prešov23.86 km
Penzión Polianka24.95 km