Kostol sv. Michala archanjela, Lesnica. Foto: www.svatomarianska-put.sk

Kostol sv. Michala archanjela, Lesnica

Kostol sv. Michala archanjela v Lesnici je renesančný jednoloďový rímskokatolícky kostol. Postavený bol na gotických základoch v prvej polovici 17. storočia.

Polygonálne presbytérium kostola je zaklenuté renesančne upravenou krížovou klenbou. Mohutná renesančná veža s nárožnými opornými piliermi bola v roku 1792 nadstavaná. Nad vstupom do kostola je kartuša s letopočtom 1792.

K pozoruhodnostiam Kostola sv. Michala v Lesnici patrí neskorobarokový hlavný oltár z polovice 18. storočia s drevenou stĺpovou architektúrou, renesančná krstiteľnica zo 16. storočia a barokový zvon (1765) a kalich (1712).

 

Zdroj: Garstková J., Nevlazla M., Šleboda J.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry“. ISBN: 978-80-89426-06-5

Titulná foto: www.svatomarianska-put.sk