Zboj kostolík

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Mikuláša, Zboj (Bardejovské Kúpele)

Gréckokatolícky drevený chrám sv. biskupa Mikuláša z roku 1775 je považovaný za jeden z najkrajších zrubových drevených chrámov na našom území. Počas 2. svetovej vojny bola dedinka Zboj, ktorá leží na hraniciach s Ukrajinou a Poľskom v centre najväčších bojov a bola veľmi zničená, aj drevená cerkov. Hoci ju neskôr opravili, domáci si postavili murovaný chrám a pôvodný drevený bol v roku 1967 prenesený do skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch.

 Foto: Slavomír Iliaš
Foto: Slavomír Iliaš

Stavba dreveného chrámu je trojdielna, trojpriestorová s troma vežami a troma krížmi. Vstup je zo západnej strany. Čo sa skutočne oplatí vidieť, je originálny barokový ikonostas z 18. storočia oddeľujúci loď kostola od svätyne, ktorý má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach.

 Foto: Slavomír Iliaš
Foto: Slavomír Iliaš

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk