Kostol Svätého Petra a Pavla v Pavlovciach

Kostol v Pavlovciach sa začal stavať počas pôsobenia vdp. Antona Ďurčáka, farára v roku 1952 a bol dostavaný a posvätený Antonom Ďurčákom v roku 1956. Kostol je zasvätený dvom apoštolom – sv. Petrovi a Pavlovi, ktorí sú zobrazení na hlavnom oltári.

V kostole sa nachádza bočný oltár s vyobrazením Božského srdca Ježišovho a po bočných stranách kostola sú obrazy s jednotlivými zastaveniami krížovej cesty. V roku 2000, počas pôsobenia vdp. Jána Švec-Bilého, bol kostol zreštaurovaný a 4. júna 2000 bol konsekrovaný nový oltár.

 

Zdroj: www.hanusovce.rimkat.sk