Krypta Osadné_Zdroj a info: krypta.sk

Krypta v Osadnom

Turistov nielen zo všetkých kútov Slovenska, ale aj z celého sveta čoraz viac láka unikát nachádzajúci sa v obci Osadné, v Sninskom okrese. Ide o kryptu vojakov z 1. svetovej vojny, ktorí padli v neľahkých bojoch v okolitých oblastiach.

Šľachetný čin a šikovný nápad

V 20. rokoch 20. storočia bola pravoslávna cirkev utláčaná. Keď si chceli veriaci v Osadnom postaviť bohostánok, nedostali povolenie. Aj napriek tomu sa však vtedajší duchovný nevzdával a hľadal možnosti, ako stavbu chrámu zrealizovať. V tom čase v Prahe existovala organizácia „Jednota”, ktorá sa starala o pochovávanie ruských vojakov. Jej predsedníčka Nadežda Kramářová miestnym veriacim poradila, aby postavili chrám ako pamätník ruským vojakom.

Na tento účel bola v októbri 1928 povolená finančná zbierka. Vyzbieralo sa 15 911 korún a finančne vraj prispel aj československý prezident T. G. Masaryk. V roku 1930 bol chrám dokončený a posvätený.

 Foto: Jano Štovka
Foto: Jano Štovka

Podľa záznamov z vojenských archívov bolo v roku 1933 exhumovaných spolu 1 025 vojakov z vojenských cintorínov a roztrúsených hrobov z okolia. Pri exhumácii pomáhali aj obyvatelia Osadného.

Pozostatky 1 025 ruských a rakúsko-uhorských vojakov boli uložené v krypte pod oltárnou časťou chrámu. Krypta je najväčším podchrámovým pohrebiskom na Slovensku. Hrob má rozmery 1,5 m × 4 m a hĺbku 7 m (údajne až 11 m). Miestnosť je zdobená pravoslávnymi ikonami a informačnými tabuľami. 

Pri krypte je umiestnená tabuľa s textom:

„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.” 

V súčasnosti je známych 61 mien.

 Foto: Jano Štovka
Foto: Jano Štovka

Bohumilý čin prelomil ľady

Veľkoleposť krypty motivovala aj správcov okolitých vojenských cintorínov k presunu vojenských ostatkov do Osadného. Ostatky ďalších 1 473 exhumovaných ruských a rakúsko-uhorských vojakov z cintorínov v Osadnom, Nižnej a Vyšnej Jablonky boli uložené do dvoch šácht na súčasnom miestnom cintoríne v blízkosti uniatského chrámu. Išlo prevažne o vojakov, ktorí padli v ťažkých bojoch počas Kornilovovho prielomu a Veľkonočnej bitky v Karpatoch.

Krypta oslovila aj tvorcov dokumentov

Krypta a život v Osadnom oslovili aj režiséra dokumentárnych filmov Marka Škopa, ktorý natočil film Osadné. Dokument mal veľký úspech a dostal kryptu do povedomia ešte väčšieho množstva ľudí.

 

Krypta, obchod so suvenírmi a infocentrum sú otvorené nonstop.

 

Zdroj a titulná foto: www.krypta.sk

POZRI TIEŽ:  

Monastyr Krásny Brod

Jeden z najstarších monastierov a odpustových miest na Slovensku, označovaný aj ako „rusnácky Devín”, bol postavený v 14. storočí na mieste, kde sa zázračne uzdravil slepý žobrák.

Sninský kaštieľ

Dnes v kaštieli Snina nájdete muzeálne expozície, galerijné výstavy a mestskú knižnicu.Veľmi obľúbená je pútavá muzeálna expozícia „OZVENY SNINY”, ktorá zachytáva tri ozveny dávnych čias. Prvá miestnosť: keď sa po prvýkrát spomína oppidum – mestečko Snina; keď sa noví majitelia Sniny rozhodnú postaviť kaštieľ, ktorý potom žije svojou históriou; keď v Jozefových Hámroch odlievajú bájneho Herkulesa.

Zemplínske Hámre – múzeum a náučný chodník

Obec Zemplínske Hámre leží v doline Barnovho potoka a je vzdialená 5 km od mesta Snina. Je výnimočná svojim múzeom, Hámorským náučným chodníkom s technickými pamiatkami a tiež je významným východiskovým miestom na túry vo Vihorlatských vrchoch.

Lúka medovej baby (Poloniny)

V Bukovských vrchoch, na území národného parku Poloniny, na trase z Novej Sedlice na vrchol Riabej skaly, sa nachádza miesto označované ako Lúka medovej baby alebo Medová baba. Ide o

Národný park Poloniny

Národný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom a do siete slovenských národných parkov pribudol v roku 1997. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom

Biokúpalisko Sninské rybníky

Areál prírodného kúpacieho biotopu RO Rybníky je jedným z prvých kúpalísk na Slovensku využívajúcim technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a rias. Nachádza sa v regióne

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión sv. Hubert - Juhás Blažej16.13 km
Reštaurácia Rozkvet16.45 km
Reštaurácia Minos16.96 km
Hotel Kamei ***17.09 km
Penzión Adria17.13 km
Turistická ubytovňa Borovka0.53 km
Villa GOLD8.55 km
Ubytovanie Daniela Fridrichová16.12 km
Penzión sv. Hubert - Juhás Blažej16.13 km
Penzión Obšitník16.35 km