Kumšt

Pôvodne stredoveká mestská vodáreň nachádzajúca sa až do 19. storočia na Jarkovej ulici, v súčasnosti na Švermovej ulici č. 34. Objekt vznikol pravdepodobne v 40. rokoch 15. storočia, kedy bola po dobudovaní nových mestských hradieb jedna z bášt staršieho opevnenia prebudovaná na vodnú vežu. Po zrušení mlynov na Jarkovej ulici bol rozdelený aj samotný Jarok na dve časti. Prvá z nich napájala vodou mlyny za mestom a druhá časť viedla vodu podzemným potrubím popod hradby až ku vodnej veži. V jej podzemí bolo umiestnené vodné koleso, poháňané konskou silou. Dômyselné zariadenie Kumštu (machina hydraulica) bolo v súvislej prevádzke takmer až do výstavby mestského vodovodu začiatkom 20. storočia. Počas takmer 500-ročnej existencie prešlo mnohými rekonštrukciami a technickými zlepšeniami. Nevyhnutným stavebným opravám sa nevyhli ani obvodové múry vodnej veže a jej strecha, ktorej baroková úprava sa zachovala dodnes. Najväčšia úprava, ktorou stavba stratila svoj pôvodný charakter, sa udiala v r. 1930, keď Kumšt získalo kuratórium Židovského múzea v Prešove. V roku 1945 boli z Kumštu všetky zbierky prevezené do Židovského múzea v Prahe. V roku 1947 sa budova stala sídlom novozaloženého Mestského múzea v Prešove, r. 1950 sídlom Krajského múzea v Prešove a po jeho presťahovaní do priestorov Rákociho paláca (Hlavná ulica) ostala budova pre pracovisko národopisného oddelenia múzea. Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov1.01 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.01 km
Hotel Dukla Prešov1.01 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh9.47 km
Horský hotel Javorná16.89 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.01 km
Ranč Zaľubova25.53 km