Hlavná púť na Horu Zvir

Litmanová - Hora Zvir

V novodobej histórii sa Litmanová dostala do povedomia hlavne v súvislosti so zjaveniami Panny Márie na Hore Zvir. Miesto je cieľom pútnikov i všetkých, ktorí hľadajú pokoj duše v lone prírody.

Zamagurie - krásna nedotknutá príroda, oázy ticha, miesto, kde dediny dýchajú pokojom. Tak ako aj Litmanová, dedinka, ktorá žije svoj každodenný kolobeh od nepamäti. Jej súčasťou bola stará, vzácna tradícia. Každoročne v júli sa celá dedina sťahovala na majdany (drevené zruby, pozostávajúce z izby pre rodinu, senníka a miesta pre dobytok). Celé rodiny s deťmi aj gazdovstvom putovali do hôr, na lúky a pastviny, kde Litmanovčania kosili a pripravovali seno pre dobytok na zimu. Seno sa stávalo najdôležitejším zdrojom obživy, pretože seno bolo chlebom, mliekom aj mäsom. Lebo v Litmanovej sa chlieb odjakživa kupoval. Na niekoľko týždňov tak všetci vymenili život v dedine za čas strávený na svojich majdanoch, ktoré boli miestom prežitia v tomto chudobnom kraji.

Hlavná púť na hore Zvir, Litmanová_OOCR SSP

Na Hore Zvir, vzdialenej približne 3,5 km od obce Litmanová, v nadmorskej výške 820 m, v izbičke dreveného zrubu – majdanu, ktorý patril rodine Vasiľa Korčáka, sa od 5.8.1990 do 8.8.1995 zjavovala Panna Mária 11 ročnej Ivete Korčákovej a 13 ročnej Kataríne Česelkovej. Toto miesto sa nachádza na lúke obkolesenej lesom. Panna Mária sedávala na drevenej lavičke. Predstavila sa ako NEPOŠKVRNENÁ ČISTOTA. Želala si, aby sa obe dievčatá i ľudia prichádzali na toto miesto modliť. Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995, každý mesiac, vždy v nedeľu po prvom piatku. Pri poslednom zjavení Božia Matka sľúbila, že tu ostáva stále prítomná.

Hora Zvir areál - ZDROJ -OOCR Severný Spiš Pieniny

Nielen počas zjavení, ale aj po ich ukončení, veriaci stále v hojnom počte pravidelne prichádzajú na toto miesto. Najviac sa schádzajú v nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Okrem prvých nedieľ pútnici zo Slovenska i zo zahraničia prichádzajú každý deň na toto pútnické miesto, kde nachádzajú stratený pokoj duše, čerpajú Božiu pomoc do svojho života, ďakujú za prejavy Božej lásky, Božej pomoci a odovzdávajú svoje životy pod ochranu Božej Matky.

Litmanova_OOCR SSP

Spoznajte históriu zjavení Panny Márie na hore Zvir, jej duchovné zvesti, ktoré nám zanechala prostredníctvom dvoch mladých vizionárok. Pocit jej prítomnosti tu pretrváva aj dnes.

Miesto modlitby – Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej areálom a prameňom na Hore Zvir v Litmanovej bolo 7.septembra 2008 povýšené a vyhlásené vladykom Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom a metropolitom, za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie.

LITMANOVA   JUL 2010, Zvir_OOCR SSP

  • Na Zvire je pútnikom denne k dispozícií spovedná služba kňaza v Spovednom dome blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR.
  • Cez všedné dni: od 9:00 hod. do 10:15 hod. (do začiatku sv. liturgie) od 13:00 hod. do 17:00 hod.
  • V zimnom čase od 13:00 do 15:00 hod
  • V nedele: od 9:00 hod. do 12:00 hod. (spovedá sa aj počas sv. liturgie), od 13:30 hod. do 15:00 hod.
  • V zimnom čase od 13:00 do 15:00 hod.
  • Počas celého roka v soboty, v cirkevné a štátne sviatky, spovedáme od 9:00 hod. do 12:00 hod., popoludní nespovedáme.
  • Môžete využiť aj možnosť dohodnúť si spoveď alebo duchovný rozhovor s kňazom a taktiež aj termín sv. liturgie.
  • Každú prvú nedeľu v mesiaci je na hore Malá púť a prvú augustovú nedeľu je Hlavná púť.

 

Jedinečné prírodné bohatstvo
Cez Horu Zvir vedie unikátna turistická trasa Cesta minerálnych prameňov, ktorá poukazuje na jedinečné prírodné bohatstvo. 

Prameň sv. Jána Krstiteľa

Voda je živel, ktorej Stvoriteľ dal veľkú moc, moc života ale i smrti. Bez vody by bola Zem iba suchou púšťou, krajinou hladu a smädu, kde sú ľudia i zvieratá vydaní na smrť. Voda je raz oživujúca – život bez nej nie je možný, inokedy hrôzostrašná. Vždy však očisťuje, veľmi hlboko preniká do ľudského života i do dejín spásy človeka. Je to symbol čistoty fyzickej – vodou sa umývame, ale aj čistoty mravnej. Prameň vody a jej užívanie s vierou je znakom toho, že vo vode môže byť zničený môj starý život, môj hriech ale i moja choroba a slabosť. Každý, kto vo viere užíva túto vodu, môže zažiť zázrak Božieho uzdravujúceho dotyku. Nech voda z prameňa Svätého Jána Krstiteľa je pre každého pútnika prameňom znovuzrodenia a obnovenia vo Svätom Duchu.

Prameň sv. Jána Krstiteľa Litmanová, Zvir_OOCR SSP
Pre nahlásenia púte na horu Zvir a získanie bližších informácií využite služby Informačného centra (+421 903 982 828)

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Nestville Taberna7.56 km
Salaš u Franka7.91 km
Stredoveká história v modernom šate - Castle Distillery8.06 km
Hotel Familia8.21 km
Penzión Gurmen8.76 km
Penzión Litmanová0.60 km
Nestville apartments7.50 km
Hotel Familia8.21 km
Penzión Gurmen8.76 km
Goralský dvor - Haligovce12.74 km