Hlavná púť na Horu Zvir

Litmanová - Góra Zvir (przyroda, turystyka i sport, zabytki)

W najnowszej historii Litmanová zapisała się przede wszystkim jako miejsce objawień Matki Boskiej na Górze Zvir, która jest celem pielgrzymów i osób poszukujących wytchnienia i spokoju na łonie natury.

Hlavná púť na hore Zvir, Litmanová_OOCR SSP

Na Górze Zvir oddalonej około 3,5 km od wsi Litmanová miały miejsce objawienia. Najświętsza Maria Panna po raz pierwszy ukazała się 11-letniej Ivecie Korčákovej i 13-letniej Katarínie Česelkovej w 1990 r. na łące otoczonej lasem. Matka Boska siadywała na drewnianej ławce. Przedstawiła się jako Niepokalana Czystość. Chciała, aby obie dziewczęta i inni ludzie przychodzili w to miejsce na modlitwę. Objawienia trwające od 5 sierpnia 1990 r. do 6 sierpnia 1995 r. miały miejsce zawsze w niedzielę po pierwszym piątku. Podczas ostatniego spotkania Matka Boska obiecała, że będzie już zawsze obecna w tym miejscu.

Hora Zvir areál - ZDROJ -OOCR Severný Spiš Pieniny

Kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Bogurodzicy wraz z całym przyległym terenem i źródełkiem na Górze Zvir w Litmanovej 7 września 2008 r. została ogłoszona przez metropolitę preszowskiego arcybiskupa Jána Babjaka greckokatolickim miejscem kultu maryjnego Archieparchii Preszowskiej

LITMANOVA   JUL 2010, Zvir_OOCR SSP 

Unikalne bogactwo przyrodnicze            
Przez Górę Zvir prowadzi wyjątkowy szlak, który pozwala doświadczać piękna tutejszej przyrody. 

Źródło św. Jana Chrzciciela

Woda to żywioł, któremu Stworzyciel nadał wielką moc, moc życia i śmierci. Bez wody Ziemia stałaby się pustynią, krainą głodu i pragnienia, a ludzie i zwierzęta zostaliby wydani na śmierć. Woda jest raz ożywcza, bowiem życie bez wody byłoby niemożliwe, kiedy indziej zaś zatrważająca i siejąca zniszczenie. Zawsze jednak przynosi oczyszczenie, przenika w głąb ludzkiego życia i historii zbawienia. Jest symbolem czystości fizycznej – służy do obmywania – i czystości moralnej. Źródło wody i korzystanie z niej w wierze są znakiem tego, że poprzez wodę można przezwyciężyć dotychczasowe złe uczynki, grzechy, a także pokonać choroby i słabości. Każdy, kto w wierze korzysta z tej wody, może doświadczyć cudu uzdrawiającego Bożego dotyku. Niech woda ze źródła św. Jana Chrzciciela będzie dla każdego pielgrzyma źródłem odrodzenia i odnowy w Duchu Świętym.

Prameň sv. Jána Krstiteľa Litmanová, Zvir_OOCR SSP

 

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Nestville Taberna7.56 km
Salaš u Franka7.91 km
Stredoveká história v modernom šate - Castle Distillery8.06 km
Hotel Familia8.21 km
Penzión Gurmen8.76 km
Penzión Litmanová0.60 km
Nestville apartments7.50 km
Hotel Familia8.21 km
Penzión Gurmen8.76 km
Goralský dvor - Haligovce12.74 km