Loischov prameň

Loischov prameň

Pri turistickom chodníku smerujúcom do Doliny Zeleného plesa vyviera Loischov prameň, o ktorom sa dlho tradovalo, že patrí k liečivým minerálnym vodám. Okolie prameňa bolo obľúbeným prechádzkovým miestom kúpeľných hostí a okolo neho už v 19. storočí viedol turistický chodník do Doliny Bielej vody. Niekoľko metrov od prameňa je pamätník, ktorý dali postaviť vďační hostia v roku 1910

Huncovský statkár Matej Loisch dal v roku 1863 postaviť na tomto území poľovnícku chatku. Keďže o pobyt v nej rástol záujem, dal v roku 1884 postaviť v susedstve zrubovú vilu s 13 izbami pre hostí. Tým sa začali písať dejiny osady Tatranské Matliare. V nasledujúcom roku pristavil kúpeľný dom a osada sa postupne rozrastala o ďalšie ubytovacie i rešaturačné zariadenia, liečebne a zotavovne, ktoré navštívilo mnoho návštevníkov.

 

Zdroj: I.Bohuš ml. 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)1.25 km
Schronisko nad Zielonym Stawem Kieżmarskim (Chata pri Zelenom plese lub Brnčalka)1.25 km
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)1.25 km
Skalnatá chata3.03 km
Skalnatá cottage3.03 km
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)1.25 km
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)1.25 km
Schronisko nad Zielonym Stawem Kieżmarskim (Chata pri Zelenom plese lub Brnčalka)1.25 km
Skalnatá cottage3.03 km
Skalnatá chata3.03 km