csm_D_Lomnicky_stit_observatorium_jpg_47cb44923c

Lomnický štít (Vysoké Tatry)

Lomnický štít (2632 m n. m.) je jeden z najznámejších a najpopulárnejších štítov Vysokých Tatier a výlet na tento štít patrí k najväčším turistickým atrakciám celých Vysokých Tatier.

Zo štítovej trojhrannej pyramídy, ktorá vysoko prevyšuje okolie, vysiela tri hrebene. Od r. 1940 je prístupný visutou lanovkou z Tatranskej Lomnice, čím sa stal najfrekventovanejším Tatranským vrcholom. Lanovka prekonáva výškový rozdiel vyše 1 700 m a dopravuje turistov do nadmorskej výšky 2 634 m n. m.. Stanica lanovky na končiari je spojená s priestormi astronomického a meteorologického pracoviska. V roku 1957 postavili televíznu retranslačnú stanicu a r. 1965 elektrické vedenie vysokého napätia zo Skalnatej doliny. Za pekného počasia ponúka vrchol Lomnického štítu jedinečný kruhový výhľad. Pri dobrej viditeľnosti možno ponad Belianske Tatry dovidieť až na poľské nížiny, kým v opačnom smere sa do zorného poľa ľudského oka vmestí necelá pätina územia Slovenska. Na Lomnickom štíte sa od mája roku 2008 nachádza prírodná botanická záhradka. Meteorologická stanica na Lomnickom štíte je najvyššie položeným pracoviskom na Slovensku. V päťdesiatych rokoch 20. storočia k nej pristavili pracovisko astronómov z laboratória fyziky kozmického žiarenia a koronálnej stanice Astronomického ústavu SAV. Nachádza sa tu aj najvyššie položený telefónny automat.

OTVÁRACIE HODINY: Pondelok– Nedeľa: 8.00 – 16.00.

Zdroj: www.vysoketatry.com; www.slovakia.travel.sk.

Turistický výstup na Lomnický štít je povolený len s horským vodcom.

V¾avo Lomnické sedlo, Lomnický štít a vpravo Kežmarský štít.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Téry’s Cottage1.44 km
Schronisko Téry’ego (Téryho chata)1.44 km
Skalnatá cottage1.84 km
Skalnatá chata1.84 km
Zbojnícka Cottage2.61 km
Téry’s Cottage1.44 km
Schronisko Téry’ego (Téryho chata)1.44 km
Skalnatá chata1.84 km
Skalnatá cottage1.84 km
Zamkovského chata2.51 km