7864_lupkowsky_tunel.jpg-nggid044973-ngg0dyn-580x400x100-00f0w010c010r110f110r010t010

Lupkovský tunel do Poľska

Lupkovský portál bol vybudovaný po vojnovej obnove po 2 sv. vojne.Nachádza sa približne o 30 m hlbšie než pôvodný, ktorý bol ustupujúcimi jednotkami zničený. Dnes je pred vlastným portálom dobre zreteľná spodná časť pôvodnej rúry pre dvojkoľajnú trať, ktorá tvorí oporný múr.

Tunel bol pôvodne dlhý 416 m. Dalo by sa povedať, že jeho 234 m by sa nachádzalo na území dnešného Slovenska a 182 m na území dnešného Poľska. Tunelová rúra v smere od Medzilaboriec bola postavená v stálom stúpaní 27‰ (uvádza sa nadmorská výška 655 m n.m.). Najvyšší vrchol trate sa nachádza asi až 200 m za tunelom, na poľskej strane.
Tunelová rúra po vojnovej obnove ostala na česko-slovenskej strane s dvojkoľajným prierezom. Na mieste štátnej hranice (km 119,934) prechádza ostro na profil jednokoľajný, lebo na poľskej strane bol tunel opravený tak, že vnútorná klenba bola vymurovaná na menší profil. Asi 30 m pred jej ukončením sa opäť mení na dvojkoľajný profil.

Informácie pre cyklistov

Z Medzilaboriec sa k Lupkovskému priesmyku dostanete po červeno-zelenej cyklotrase. Z obce Palota vedie k tunelu zelené značenie.

Lokalita: Lupkovský priesmyk, Laborecká vrchovina

Informácie pre cyklistov: 

Náročnosť: Medium

Dĺžka: 13,4 km

Čas: 1:05 h

Prevýšenie: ⇗ 317 m n. m. ⇘ 0 m n. m.

Začiatok: Medzilaborce 320  m n. m.

Koniec: Lupkovský priesmyk 637  m n. m.

Povrch: Lesná cesta, Asfalt

Typ bicykla: Horský

Lupkov

 

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Andy9.69 km
Eurohotel Laborec9.81 km
Reštaurácia Buena9.87 km
Pizzeria Garfield9.89 km
Penzión Ľudmila11.26 km
Penzión Andy9.69 km
Rekreačné stredisko FALKO DANOVÁ9.79 km
Eurohotel Laborec9.81 km
Penzión Ľudmila11.26 km
Turistická ubytovňa Borovka14.44 km