2. Sulín Malá vodná elektráreň - Ján Kováč

Malá vodná elektráreň Sulín

Malá vodná elektráreň Sulín je v prevádzke od roku 1994 a vyrába ekologicky čistým spôsobom elektrickú energiu. Využíva prirodzený spád koryta rieky Poprad, ktorý v danom mieste vytvára meander. Voda k turbínam sa privádza kanálom, ktorý je vybudovaný ako banská štôlňa v dĺžke 2 km. Štôlňa je kruhového tvaru o priemere 3,6 m a spáde 7,62 promile. Takýmto riešením sa získal rozdiel hladín pred a za turbínou cca. šesť metrov. Celkový inštalovaný výkon malej vodnej elektrárne je 945 kW.

 Zdroj foto: Ladislav Myttnik jr.
Zdroj foto: Ladislav Myttnik...

Titulná foto: Ján Kováč

POZRI TIEŽ:

Minerálny prameň Sulínka

V dnešnej uponáhľanej dobe sú tráviace ťažkosti častým problémom ľudí. Niektorí siahnu po tabletkách, iní po Sulinke. Táto minerálna voda nechýba na stole v mnohých

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Stredoveká história v modernom šate - Castle Distillery6.98 km
Salaš u Franka8.19 km
Penzión Gurmen8.33 km
Hotel Familia8.65 km
Nestville Taberna11.23 km
Penzión Gurmen8.33 km
Hotel Familia8.65 km
Penzión Litmanová9.42 km
Nestville apartments11.27 km
Hotel Sorea Ľubovňa11.85 km