Malé jazerá. Foto: Wikipédia – autor: Jerzy Opioła – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0

Malé jazerá

Malé Osturnianske jazerá sú územím európskeho významu. Nachádzajú sa v Pieninskom národnom parku, severozápadne od obce Osturňa vo výške 885 m n. m.

V dôsledku plazivých svahových deformácií sa vo východnom svahu chrbta Polianky, od štátnej hranice s Poľskom, vytvorila stena s výškou 20 – 30 m a pod ňou asi 400 m dlhá depresia s podlhovastým valom, ktorý zahradil Malé jazerá.

Hĺbka Malých jazier nepresahuje 1 m a jazerá nemajú súvislú vodnú hladinu. Len východná časť jazernej panvy je prevažnú časť roka vyplnená vodou. Západná časť má močaristý charakter. Jazero nemá povrchový odtok.

Z kveteny sa tu vyskytujú viaceré ohrozené a vzácne druhy rastlín prechodných rašelinísk, ako napríklad ostrica oblastá (Carex diandra) a všivec močiarny (Pedicularis palustris). Z chránených druhov tu rastie vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a v okolitých smrečinách soldanelka karpatská (Soldanella carpatica).

Hlavným cieľom ochrany územia Malých jazier je zachovanie priaznivého stavu vzácnych biotopov a druhov, ktoré sa tu vyskytujú.

 

Zdroj: www.pieniny.sk, www.obec-osturna.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: Jerzy Opioła – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://lnk.sk/sBGP

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Viktória***8.63 km
Penzión Kaštieľ Hanus ***10.16 km
Penzión GORALTURIST10.17 km
Grand Hotel**** Bachledka Strachan10.54 km
Stravovanie v Bachledovej doline10.55 km
Urbársky dom2.71 km
Dvor Magduška2.76 km
Luxury Chalet Katarinka2.82 km
Drevenica Deni2.86 km
Goralská drevenica2.92 km