maly_vodopad

Medený vodopád

Výška:  17 m    Šírka: 1 m

Nadmorská výška: 1614 m n.m.

Pôvod: ľadovcový

Lokalita: Dolina Zeleného plesa

Tok: Zelený potok

 

Zaujímavosti:

Dolina Zeleného plesa je súčasťou Doliny Bielej vody.

Dolina Bielej vody je veľká zalesnená dolina vo východnej časti Vysokých Tatier, ktorou vedie mnoho turistických chodníkov do záveru doliny. Dolina sa rozvetvuje na viacero dolín: okrem Doliny Zeleného plesa aj na Dolinu Bielych plies či Predné Meďodoly pod Belianskymi Tatrami.

Medený vodopád je vytvorený na dolnej časti skalného prahu na rozhraní Medenej dolinky, Veľkej Zmrzlej dolinky a Doliny Zeleného plesa.

Územím preteká Biely potok, ktorý je napájaný vodou z potokov troch dolín, Zeleného, Bieleho a Napájadlového potoka.

Dolina bola návštevníkom sprístupnená turistickými chodníkmi v 70. rokoch 19.storočia.

Vodopád je celý rok dobre viditeľný z chaty na Zelenom plese.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Téry’s Cottage2.22 km
Schronisko Téry’ego (Téryho chata)2.22 km
Skalnatá chata2.50 km
Skalnatá cottage2.50 km
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)2.59 km
Schronisko Téry’ego (Téryho chata)2.22 km
Téry’s Cottage2.22 km
Skalnatá cottage2.50 km
Skalnatá chata2.50 km
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)2.59 km