DSC_0164

Mestská pamiatková rezervácia Kežmarok

Podtatranské mesto KEŽMAROK predstavuje popri Levoči najrozsiahlejší a zároveň najucelenejší súbor kultúrno-historických pamiatok na Spiši. Prehliadku mesta možno začať pri budove kežmarskej radnice, ktorá dominuje Hlavnému námestiu. Hradná ulica privádza návštevníkov mesta ku Kežmarskému hradu, ktorý svoju renesančnú podobu nadobudol po rozsiahlej prestavbe v rokoch 1572 až 1624. Baziliku sv. Kríža postavili v 14. storočí na mieste staršej románskej kaplnky. V jej susedstve stojí od roku 1568 renesančná zvonica, najstaršia a najkrajšia na Spiši. Pýchou Kežmarku je aj evanjelický drevený artikulárny kostol. Pristavili ho v roku 1717 k staršej kamennej sakrálnej stavbe z roku 1593, ktorá dnes vytvára jeho sakristiu. Táto jedinečná drevená stavba z tisu a červeného smreka bola postavená bez použitia jediného kúska kovu. Barokový interiér kostola je tiež vyrobený z dreva. Umelecky veľmi cenný je najmä kostolný organ s drevenými píšťalami. Zdroj: vydavateľstvo Dajama; www.slovakia.travel.sk

História

Kráľovské mesto Kežmarok dostalo práva od uhorského kráľa Béla IV. v roku 1269 no už pred tým tu jestvovalo slovansko-nemecké osídlenie. Ako slobodné mesto získalo viaceré hospodárske i politické privilégiá - napr. právo dvoch výročných trhov /1419/, sporné právo skladu /1435/, právo meča /1438/ a právo používať erb v roku 1463.

Výhodná poloha mesta pri dôležitých obchodných cestách, spájajúcich Orient so severom Európy, urýchlila jeho hospodársky rozvoj. Kežmarok bol i počas minulých storočí veľmi živým mestom. V 15. - 19. storočí tu pracovalo 40 remeselníckych spoločenstiev - cechov. Po celej Európe preslávili Kežmarok farbiari, stolári, tkáči, súkenníci, ihlári a zlatníci.

Súčasťou histórie mesta boli časté boje - v kežmarskom chotári sa odohralo celkove trinásť vojen - jedna vyše storočná s blízkou Levočou o právo skladu a druhá takmer250-ročná, ktorú viedlo mesto s vlastným hradom. Do histórie mesta sa významne zapísali i Rákociho protihabsburské povstania kedy o Kežmarok zápasili dve silné skupiny miestodržiteľov krajiny.

Vyše sedem storočí existencie Kežmarku poznačilo i jeho architektúru, ktorá počnúc románskym slohom obsahuje každý stavebný štýl. Za povšimnutie stojí neskorogotická bazilika sv. Kríža, ktorá patrí svojimi rozmermi medzi najväčšie na Spiši. Pred kostolom sv. Kríža je samostatne stojaca veža - Zvonica. Pokladá sa za najstaršiu renesančnú zvonicu na Slovensku. Kežmarské domy sa podobali ako vajce vajcu - odlišovali sa iba v tom, že menšie patrili remeselníkom a väčšie úradníkom, doktorom, obchodníkom.

V roku 1950 bolo historické jadro Kežmarku vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Na Slovensku je ich sedemnásť. Evanjelický drevený artikulárny kostol a Evanjelické lýceum sa stali r.1985 národným kultúrnymi pamiatkami.

Nachádzajú sa tu 2 národné kultúrne pamiatky - lýceum (s jednou z najväčších historických školských knižníc v strednej Európe) a drevený artikulárny kostol z 18. storočia. Aj v súčasnosti patrí Kežmarok k najväčším a najkrajším spišským mestám. Množstvo kultúrno - historických pamiatok a priaznivé prírodné podmienky poskytujú dobrý základ pre rozvoj cestovného ruchu. V Kežmarku je možnosť ubytovania v dvoch hoteloch, viacerých penziónoch a v súkromí.

V roku 1991 bola obnovená tradícia výročných trhov. V lete sa koná známe Európske ľudové remeslo (EĽRO) a v zime Vianočný trh.

Aj milovníci športu si tu nájdu svoj obľúbený šport. Turisti a cyklisti majú možnosť absolvovať výlety v okolí Kežmarku, alebo do blízkych Vysokých Tatier. V letnej sezóne je otvorené mestské kúpalisko a tenisové kurty. V zimnej sezóne je možné si zalyžovať na dvoch zjazdovkách pri hotely Štart. Každoročne sú usporadúvané turnaje vo volejbale, šachu, atletike, futbale, lukostreľbe a mestský maratón. Mesto sa zapojilo aj do medzinárodnej akcie Challenge Day, v ktorej sa zúčastnilo mnoho obyvateľov Kežmarku.
Kežmarok je mesto, ktoré sa oplatí navštíviť. Preto sa aj my tešíme na Vašu návštevu.

Pôvodné názvy mesta Kežmarok

 

Caseoforum (1361) Forum Casaeorum (1307) Forum Caseonum (1301) Forum Caseorum (1329) Kasmark (1269) Kazmarc villa (1270) Kaymarc (1270) Kayssmark (1288) Käszmark (1269) Kesemark (1369) Kesmarck (1392) Kesmarco (1338) Kesmarg (1294) Kesmark (1269, 1270, 1294) Kezmarc (1329, 1330) Kezmark (1294) Keysmarch (1272) Keyssmarkh (1269) Késmark (1288) Kismark (1294) Kissmark (1294) Kiszmark (1293) Kümark (1294)

[gallery link="file" size="banner" ids="6185,6186,6187,6188,6189,6190,6191,6192,6193,6194,6195"]

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka1.00 km
Hotel Kontakt11.12 km
Hotel Hubert **** Vital Resort16.85 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy21.00 km
Grand Hotel Kempinski High Tatras26.72 km
Hotel Kontakt11.12 km
CROCUS Kežmarské Žľaby11.56 km
Grandhotel Praha11.95 km
Kúpele Nový Smokovec - Hotel Branisko15.91 km
Hotel Atrium15.91 km