Oltar M.Pavla v Kostole sv. Jakuba, Levoca_J.Stovka

Oltár Majstra Pavla a historické centrum Levoče (UNESCO)

O spišskom meste Levoča sa hovorí, že je „najjagavejším kameňom na spišskej korune”. Nachádza sa tu najvyšší gotický drevený oltár na svete a ďalšie zaujímavé pamiatky ohraničené pomerne zachovanými mestskými hradbami.

Ťažiskom starobylej Levoče je rozľahlé obdĺžnikové námestie, na ktorom stojí rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba zo 14. storočia. Ten patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. K mimoriadne cenným patrí najmä interiér kostola, ktorý je jedinečným múzeom stredovekého sakrálneho umenia.

Neskorogotický drevený hlavný oltár sv. Jakuba je s výškou 18,62 m najvyšším svojho druhu na svete. Oltár zhotovili z lipového dreva v rokoch 1507 až 1517 v dielni Majstra Pavla z Levoče, ktorý dal údajne svoju vlastnú podobizeň jednej z dvanástich sôch apoštolov na nádhernej kompozícii Poslednej večere v predele oltára.

Oltár Majstra Pavla v Levoči. Foto: Jano Štovka MQEP
Oltár Majstra Pavla v Levoči...

S farským kostolom susedí budova bývalej levočskej radnice s arkádami, ktorá bola postavená po požiari v roku 1550. Radnica patrí k vrcholným stavbám svetskej renesančnej architektúry na Slovensku. V budove bývalej radnice sídli Spišské múzeum so zaujímavými expozíciami.

Centrálne námestie lemuje vyše 50 pozoruhodných meštianskych a patricijských domov. Na prvý pohľad zaujme najmä renesančný Thurzov dom, ktorý získal novorenesančnú sgrafitovú fasádu v roku 1904. Na námestí stojí aj tzv. klietka hanby zo 16. storočia, ktorá sa v minulosti využívala na verejné pranierovanie.

 

 

Zdroj: vydavateľstvo Dajama; www.slovakia.travel.sk

 

POZRI TIEŽ:

Klietka hanby v Levoči

Stredoveký kovový pranier alebo klietka hanby zo 16. storočia sa nachádza pri radnici. Je zdobená kovanými srdcami a ľaliami – symbolmi nevinnosti a lásky.

Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore

Dominanta mesta Levoča a jedno z najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Kostol je filiálkou mariánskej Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme.

Spišská Kapitula a Spišský hrad

Spišská Kapitula nesie prívlastok slovenský Vatikán. Kedysi bola výlučne kňazskou osadou, dnes je sídlom Spišského biskupstva a pamiatkou UNESCO. Na Spišský hrad, najväčší hradný komplex strednej Európy, je to len skok.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Stela ****0.09 km
Hotel u Leva0.10 km
Hotel ARKADA ***0.17 km
Café Restaurant "Planéta Levoča"0.18 km
Hotel Barbakan0.23 km
Hotel Stela ****0.09 km
Hotel u Leva0.10 km
Hotel ARKADA ***0.17 km
Hotel Barbakan0.23 km
Penzión Kiska0.65 km