Oltar M.Pavla v Kostole sv. Jakuba, Levoca_J.Stovka

Oltár Majstra Pavla a historické centrum Levoče (UNESCO)

O spišskom meste LEVOČA sa hovorí, že je „najjagavejším kameňom na spišskej korune“.

Nachádza sa tu najvyšší gotický drevený oltár na svete a ďalšie zaujímavé pamiatky ohraničené pomerne zachovanými mestskými hradbami. Ťažiskom starobylej Levoče je rozľahlé obdĺžnikové námestie. Stojí tu rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba zo 14. stor., ktorý patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. K mimoriadne cenným patrí najmä interiér kostola, ktorý je jedinečným múzeom stredovekého sakrálneho umenia. Neskorogotický drevený hlavný oltár sv. Jakuba je s výškou 18,6 m najvyšší svojho druhu na svete. Zhotovili ho z lipového dreva v rokoch 1507 až 1517 v dielni Majstra Pavla z Levoče. Svoju vlastnú podobizeň Majster Pavol údajne dal jednej z dvanástich sôch apoštolov nádhernej kompozície Poslednej večere v predele oltára.

Oltár Majstra Pavla v Levoči, Foto Jano Štovka MQEP
Oltár Majstra Pavla v Levoči...

S farským kostolom susedí budova bývalej levočskej radnice s arkádami postavená po požiari v roku 1550. Patrí k vrcholným stavbám svetskej renesančnej architektúry na Slovensku. Na námestí stojí aj tzv. klietka hanby zo 16. stor., ktorá sa v minulosti využívala na verejné pranierovanie. Centrálne námestie lemuje vyše 50 pozoruhodných meštianskych a patricijských domov. Na prvý pohľad zaujme najmä renesančný Thurzov dom, ktorý získal novorenesančnú sgrafitovú fasádu v roku 1904. V budove bývalej radnice sídli Spišské múzeum so zaujímavými expozíciami.

Foto: Jano Štovka MQEP, Zdroj textu: vydavateľstvo Dajama; www.slovakia.travel.sk

Pozri tiež

Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore

Dominanta mesta Levoča a jedno z najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Kostol je filiálkou mariánskej Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme.

Spišská Kapitula a Spišský hrad

Spišská Kapitula nesie prívlastok slovenský Vatikán. Kedysi bola výlučne kňazskou osadou, dnes je sídlom Spišského biskupstva a pamiatkou UNESCO. Na Spišský hrad, najväčší hradný komplex strednej Európy, je to len skok.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka16.16 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.11 km
Hotel Kontakt27.15 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.91 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.11 km
Hotel Kontakt27.15 km
Grandhotel Praha27.66 km
CROCUS Kežmarské Žľaby28.18 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.91 km