Spišská Kapitula. Foto: OOCR Tatry - Spiš - Pieniny

Mestská pamiatková rezervácia Spišská Kapitula

Slovenským „Vatikánom“ je cirkevné mestečko SPIŠSKÁ KAPITULA, z ktorej už oddávna organizovali cirkevný život nielen na Spiši prepošti, biskupi a kanonici. Najvýznamnejšou stavbou Spišskej Kapituly je neskororománska Katedrála sv. Martina.

Podobu mohutnej trojloďovej stavby s dvoma vežami nadobudla v rokoch 1245 až 1275. V roku 1382 k nej pristavali kaplnku Corpus Christi, ktorú v rokoch 1488 až 1493 nahradili súčasnou kaplnkou postavenou podľa vzoru francúzskej Saint Chapelle. Barokové úpravy sa zotreli regotizačnými stavebnými činnosťami v rokoch 1873 až 1889, ktorými sa snažili dať katedrále stredoveký charakter zodpovedajúci vkusu obdobia romantizmu.

Biskupský palác postavili zároveň s katedrálou ešte ako prepoštský palác. Pri paláci sa v minulosti rozkladal francúzsky park, do ktorého sa vstupovalo cez dodnes stojacu tzv. Hodinovú vežu z roku 1739. Vo východnej časti Spišskej Kapituly sa na úzkych gotických parcelách nachádzajú tzv. kanonie kapitulských kanonikov sprístupnené jedinou uličkou v meste. Opevnenie cirkevného mestečka s dvoma vstupnými bránami postavili v 14. storočí a viackrát ho prestavali. Spišská Kapitula je mestskou časťou Spišského Podhradia.

 

Zdroj: vydavateľstvo Dajama

Titulná foto: OOCR Tatry – Spiš – Pieniny

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Podzámok0.93 km
Penzión u Pacáka0.98 km
Spišský salaš1.03 km
Penzión U Kastelána1.29 km
Rezort Levočská dolina11.07 km
Penzión Chalúpka0.85 km
Penzión Podzámok0.93 km
Penzión u Pacáka0.98 km
Penzión U Kastelána1.29 km
Rezort Levočská dolina11.07 km