mestske_opevnenie_kezmarok

Mestské opevnenie v Kežmarku

14. storočie bolo pre Kežmarok nielen obdobím rozkvetu, ale i vojen a nepokojov, preto mesto nevyhnutne potrebovalo zlepšiť obranný systém. Presný vznik opevnenia nepoznáme. Prvá písomná zmienka o mestských hradbách pochádza z roku 1368. Predpoklad pre opevnenie už ponúkala samotná lokalita mesta, chránili ju vodné toky Poprad a Ľubický potok.

Mestská fortifikácia lemovala pôdorys stredovekého mesta s rozlohou vyše 20 ha. Súčasťou opevnenia sa stal i samotný mestský hrad.

Pozri tiež:

Kežmarský hrad

Hradby boli dlhé asi 2 km. Skladali sa z dvoch paralelných múrov. Vonkajší múr bol nižší, vnútorný bol vyšší, omietnutý, mal ochodzu a štrbinové strieľne. Bašty, veže a brány navzájom spájali ochodze múrov. Do mesta viedli cez opevnenie pôvodne tri vstupné brány.

Vyšná brána strážila cestu vedúcu do mesta Levoča. Priestory brány sa využívali ako sklady zbraní a streliva. Pod bránou bola veľká klenutá kamenná pivnica. Nižnou bránou viedla cesta do Poľska. Tvorila zložitý komplex stavieb. Nachádzala sa pri hrade a jej veža bola s ním spojená. Z celého komplexu sa zachoval iba zvyšok rondelu. V tom čase omývali hradby Nižnej brány rybníky. Na ich mieste je dnes park. Najmenej dôležitá bola Kušnierska brána. Prechádzala ňou vedľajšia cesta – odbočka z hlavnej cesty, vedúcej do dnešného Popradu.

Rozsiahli komplex opevnenia dopĺňali vodné priekopy. Viaceré požiare v 18. a 19. stor. ho natoľko poškodili, že sa postupne bez opráv rozpadlo. Do dnešných čias sa zachovala iba rekonštruovaná veža s časťou obranného múra na ulici Priekopa v blízkosti evanjelických kostolov pri vstupe do centra, torzo opevnenia na ulici Baštová a časť predbránia vstupnej Nižnej brány v blízkosti hradu, ktorá pokračuje zvyškom opevňovacieho múru za ulicou Starý trh.

Zdroj: www.kezmarok.net

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka0.69 km
Hotel Kontakt11.21 km
Hotel Hubert **** Vital Resort16.75 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy21.28 km
Grand Hotel Kempinski High Tatras26.68 km
Hotel Kontakt11.21 km
CROCUS Kežmarské Žľaby11.72 km
Grandhotel Praha12.01 km
Kúpele Nový Smokovec - Hotel Branisko15.89 km
Hotel Atrium15.89 km