Kežmarský hrad. Foto: Jano Štovka, MQEP

Mestské opevnenie v Kežmarku

14. storočie bolo pre Kežmarok nielen obdobím rozkvetu, ale i vojen a nepokojov, preto mesto nevyhnutne potrebovalo zlepšiť obranný systém. Presný vznik opevnenia nepoznáme. Prvá písomná zmienka o mestských hradbách pochádza z roku 1368. Predpoklad pre opevnenie ponúkala už samotná lokalita mesta – chránili ju vodné toky Poprad a Ľubický potok.

Mestská fortifikácia Kežmarku lemovala pôdorys stredovekého mesta s rozlohou vyše 20 ha. Súčasťou opevnenia sa stal i samotný mestský hrad. Rozsiahli komplex opevnenia dopĺňali vodné priekopy.

Hradby boli dlhé asi 2 km. Skladali sa z dvoch paralelných múrov. Vonkajší múr bol nižší, vnútorný vyšší, omietnutý, mal ochodzu a štrbinové strieľne. Bašty, veže a brány navzájom spájali ochodze múrov. 

 Kežmarský hrad. Foto: Ing. Drahomír Thomay
Kežmarský hrad. Foto: Ing....

Do mesta viedli cez opevnenie pôvodne tri vstupné brány. Vyšná brána strážila cestu vedúcu do Levoče. Priestory brány sa využívali ako sklady zbraní a streliva. Pod bránou bola veľká klenutá kamenná pivnica.

Nižnou bránou viedla cesta do Poľska. Tvorila zložitý komplex stavieb – nachádzala sa pri hrade a jej veža s ním bola spojená. Z celého komplexu sa zachoval iba zvyšok rondelu. V tom čase omývali hradby Nižnej brány rybníky, na ktorých mieste je dnes park.

Najmenej dôležitá bola Kušnierska brána, ktorou prechádzala vedľajšia cesta – odbočka z hlavnej cesty vedúcej do dnešného Popradu.

Viaceré požiare v 18. a 19. storočí hradobný komplex natoľko poškodili, že sa postupne bez opráv rozpadol. Do dnešných čias sa zachovala iba rekonštruovaná veža s časťou obranného múra na ulici Priekopa v blízkosti evanjelických kostolov pri vstupe do centra, torzo opevnenia na ulici Baštová a časť predbránia vstupnej Nižnej brány v blízkosti hradu, ktorá pokračuje zvyškom opevňovacieho múru za ulicou Starý trh.

 

Zdroj: www.kezmarok.net

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

 

POZRI TIEŽ:

Kežmarský hrad

Mestský hrad s početnými expozíciami, známy aj ako východisko prvého turistického výletu do Vysokých Tatier. Súčasťou je expozícia historických vozidiel, hasičskej techniky i historická lekáreň.

Drevený artikulárny kostol v Kežmarku (UNESCO)

Kostol bol postavený v r. 1717 bez použitia kovových klincov. Na stavbe pracovali švédski námorníci, vďaka čomu strop pripomína obrátenú provu lode a okrúhle okná sú podobné lodným oknám. Do kostola sa vojde až 1540 ľudí!

Po stopách X lúčov v Kežmarku

Naše putovanie nebude smerovať k televíznej obrazovke a určite nebude o sledovaní akčného seriálu. Bude o zastaveniach, ktoré v Kežmarku spájajú ako p...

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia Severka0.09 km
Hotel Club***0.10 km
Kežmarská reštaurácia0.19 km
Reštaurácia Fontána0.49 km
Reštaurácia Classica0.54 km
Hotel Club***0.10 km
Penzión Andrea0.59 km
Penzión U Jakuba0.64 km
Ranč Čajka0.69 km
Boutique Hotel Hviezdoslav****1.21 km