Mikova
mikova

Miková

Obec Miková je situovaná v Nízkych Beskydách, v Prešovskom samosprávnom kraji v okrese Stropkov.Prvú písomnú zmienku o obci poznáme z roku 1390, samotní Valasi – Rusíni sa v stropkovskom a humenskom panstve usadzovali už aj pred rokom 1347. Do 18. storočia patrila Miková k panstvu Stropkov. Od 18. storočia ju vlastnila rodina Keglevích. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pálením dreveného uhlia a chovom domácich zvierat.

Práve v Mikovej po prvý raz na území Slovenska začali hľadať naftu.Výskyt nafty v Mikovej sa dával do súvislosti s jej ťaženim na severnej strane Karpát v Krosne. Písommné zmienky o nej sú známe už z roku 1684 a tiež z roku 1742. Dokumentujú, že v tomto období „sa začalo čistenie oleja a destilácia“ (Porada Miroslav, Z dejín ťaženia nafty na severnom Zemplíne, Rusín 1995, č.5-6, s. 2- 3).

Podľa údajov obecnej kroniky priemyselná produkcia ropy sa začala už v roku 1913. Boli tam dva vrty – Alexander Šandor a Magdaléna, ktoré patrili Priemyselnej obchodnej spoločnosti v Strážskom. Neskôr ich vlastnila francúzska spoločnosť Societe petrole de Miková. V roku 1930 sa ropa ťažila z ôsmych vrtov. Celkovo bolo v Mikovej vyvŕtaných sedemnásť vrtov v hĺbke 50 až 250 metrov. V najvýdatnejšom vrte Matej v rokoch 1941 až 1943 vyťažili 12 961 ton ropy. V rokoch 1924 až 1950 sa tu vyťažilo vyše 226 641 ton ropy, ktorá sa rafinovala priamo v obci. V čase II. svetovej vojny ropu vyvážali Nemci. Koncom augusta 1944, počas Slovenského národného povstania, bola mikovská rafinéria vyhodená do vzduchu a do tla zhorela.Ďalšie pokusy o ťažbu ropy sa konali v roku 1953, ale kvôli neproduktívnosti a malej výdatnosti vrtov bol malý závod zlikvidovaný.

Obec Miková je známa aj ako rodisko rodičov Andyho Warhola, ktorými boli Ondrej Warhola a Júlia Závadská. V Medzilaborciach nachadza sa Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.

Mikova Andy

Dechtivka

Dĺžka trvania prehliadky: 1,5 hod.

Ropa bola obyvateľom Mikova a jej okolia známa už v 18. storočí a niektoré zdroje dokonca tvrdia, že ešte skôr. Miestne obyvateľstvo najprv netušili o jej vlastnostiach a možnostiach využitia, neskôr sa však zistilo, že táto tmavá tekutina môže byť pre človeka užitočná. Dajú sa liečiť niektoré neduhy zvierat, je vhodná aj na mazanie vozidiel a na podobné účely. Lokalitu, v ktorej miestni vyťažili čiernu tekutinu, sa nazývalo „Dychtivka“ (decht) a potok, do ktorého v malych množstvach stekala ropa – nazvali Ripné (keďže v rusínčine sa slovo ropa transformovalo, lebo samohláska „o“ sa v zatvorenej slabike vyslovuje ako „i“). Rovnaká situácia nastala v susednej dedine Habure, kde sa nachádza iný potok len rovnakého mena.

Oplatí sa navštíviť:

- gréckokatolícky kostol z r. 1742, obec Mikova

- prírodnú rezerváciu Haburské rašelinisko,

- socha kniežaťa Laborec, obec Habura

- gréckokatolícky chrám sv. biskupa Mikuláša, obec Habura

- Múzeum moderného umenia Andy Warhola (Andyho Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborce)

Miesto výletu: