monastyr krasny brod a

Monastyr Krásny Brod

Jeden z najstarších monastierov na Slovensku, označovaný aj ako „rusnácky Devín“. Postavený bol v 14. storočí na mieste, kde sa zázračne uzdravil slepý žobrák. Romantická zrúcanina je častým cieľom výletov smerujúcich k blízkemu Čertovmu kameňu.

Krásny Brod so svojou históriou patrí zároveň medzi najstaršie odpustové miesta.

Obec leží na území, ktoré bolo v minulosti významnou cestou z Uhorska a Podkarpatia do Haliča. Jedna z tých ciest viedla cez Medzilaborce a Lupkovský priesmyk. Teodor Korjatovič tu prišiel v 14.stor. so svojím vojskom na pozvanie uhorského vladára, aby ochraňoval štátne hranice. Prišli s ním aj mnísi, ktorí sa podľa ľudového podania modlili za jeho úspech. Korjatovič im za ich morálnu podporu daroval veľké územie. Pri kaplnke v Krásnom Brode dal vystavať drevený chrám a kláštor.

Krasny Brod monastyr_FOTO: M. Janoško, KOCR SVS

Zázračný prameň

Tradícia hovorí, že pri prameni, ktorý sa nachádzal v Krásnom Brode, sa zázračne vyliečil slepý pútnik Michal Spalinský, ktorý potom namaľoval obraz. Kláštor zasvätený Svätému Duchu sa tak stal miestom, kde sa ľudia chodili liečiť, a neskôr aj stretávať na jarmokoch. Pre chudobných boli jarmoky výhodné, pretože sa nevyberala jarmočná daň. Krásnobrodský kláštor sa stal významným centrom duchovnosti a kultúry.

Z pomsty vypáliť a z pokory nanovo postaviť

V 16.stor. patrilo toto územie Drugethovcom z Humenného, v tom čase boli kalvínmi. Valent Drugeth išiel v r.1603 na sviatok Zoslania Svätého Ducha okolo kláštora. Bolo tam mnoho ľudí, splašili sa mu kone a prevrátili koč, pričom si gróf zlomil ruku. Od zlosti prikázal monastier vypáliť. Keďže ruka sa dlho nehojila, sľúbil, že ak vyzdravie, dá postaviť nový monastier. Tak sa aj stalo. Keď sa vyliečil, obrátil sa na katolícku vieru a v r. 1605 kláštor obnovil.

Monastyr Zoslania  Ducha Svateho, Krasny Brod, FOTO - KOCR SVS

Nové dejiny

V r. 1614 bol posvätený nový chrám, ktorý vybudovali pri kláštore. V r.1708-29 bol monastier viackrát spustošený a v rokoch 1752-1761 tu bol postavený nový veľký kláštor a murovaný chrám. V tom čase bola postavená aj nová kaplnka pre zázračnú ikonu, o ktorej sa tvrdí, že sa vždy zachránila z ohňa. V krásnobrodskom kláštore bol noviciát pre mladých kandidátov rehole bazliánov a filozofická škola, na ktorej učili viacerí slávni profesori, ako bol Dr. A. Kocák, autor prvej gramatiky pre Rusínov. Pôsobili tu aj národopisec Anatolij Kralický, ktorý zbieral ľudové piesne, obyčaje a rozprávky, veľký historik Bazilovič, a tiež národní buditelia, ako A. Pavlovič, A. Dobriansky a A. Duchnovič.

Monastyr Krasny Brod - okolie? Foto: M. Janosko, KOCR SVS

Počas prvej svetovej vojny bol kláštor zničený ruskými a rakúskouhorskými vojskami, odvtedy bol v ruinách. Rehoľa baziliánov vystavala nový kláštor, ktorý bol posvätený 2. júna 2002. Odpustové slávnosti sa v Krásnom Brode konajú každoročne na sviatok Zoslania Svätého Ducha a Pokrovu – Ochrany Presvätej Bohorodičky.

Zdroj: www.grkatpo.sk, Wikipedia

 

Pozri tiež:

Miniskanzen Medzilaborce

Pôvabné dreveničky rusínskych domov, zrubový kostolík. Všetky domčeky sú v mierke zmenšenými replikmi tradičných rusínskych domov z okolia Medzilaboriec.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Múzeum ponúka niekoľko expozícií, ktoré predstavujú nielen život a revolučné diela zakladateľa pop artu, ale aj diela súčasných domácich i zahraničných umelcov.

Kamjana - Čertov kameň

Čertov kameň poskytuje turistom nádherný výhľad na okolitý kraj i samotné mesto Medzilaborce. Pieskovcová skala je vyhľadávaná zvlášť pre vyrytý reliéf hlavy čerta z roku 1994.