Narodna prirodna rezervacia stebnicka magura

Národná prírodná rezervácia Stebnícka Magura

Stebnícka Magura bola za prírodnú rezerváciu vyhlásená v roku 1964.

Prirodzené, v niektorých častiach až pralesovité porasty predstavujú unikátnu ukážku pôvodných rastlinných spoločenstiev vyšších polôch. Zastúpenie majú sutinové bukové javoriny, javorové a jedľové bučiny. Z drevín sú rozšírené jedľa biela, javor horský či buk lesný.

Pre územie prírodnej rezervácie Magura sú charakteristické papraďové porasty. Nachádzajú sa tu mnohé druhy papradín a chránená skopólia kranská.

Špecifickým prvkom je rozhlasový a televízny vysielač na vrchole Stebníckej Magury. Vysielač bol dokončený v roku 1975 a je vysoký 81 metrov.



Zdroj textu a titulnej foto: www.visitbardejov.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Familia Ristorante7.99 km
Reštaurácia Roland8.20 km
NextRestaurant8.30 km
Sypanec – Pizza & Bar18.57 km
Bowling pub Duet24.27 km
Apart Club Zora3.85 km
Apartmány Afrodita4.51 km
Kúpeľno-liečebný ústav DRUŽBA4.58 km
Sypanec – Pizza & Bar18.57 km
Hotel Javorná28.03 km