Náučný chodník Baranie – Čergov

Náučný chodník Baranie – Čergov

Náučný chodník Baranie – Čergov

V regióne Šariš je mnoho atraktívnych tipov na výlet. Jedným z nich je aj náučný chodník Baranie spolu s chodníkmi Tokáreň a Priehyby tvorí “Čergovský náučný chodník”. Po jeho trase nájdete aj Oltárkameň – zaujímavý prírodný výtvor – osamelý mohutný hranolovitý pieskovcový balvan s doskovitou vrstevnatosťou – neďaleko vrcholu Lysej (1 068 m n. m.) na sever od Drienice, ktorým sa končí najmohutnejšia rázsocha vybiehajúca z hlavného chrbátu pohoria Čergov.
Miesto je opradené mnohými legendami a povesťami. Mystickosť mu dodávajú aj tajuplné, ťažko rozlúštiteľné znaky, symboly a písmená, vyryté do kameňa. Kameň je starobylým pamätníkom histórie, svedectvom kultových zvykov našich predkov, útočiskom veriacich prenasledovaných pre svoje náboženské presvedčenie. Podľa niektorých prameňov tu bolo hradisko, kde boli križiaci – templári – už v 12. storočí. Neskôr sa tu schádzali na bohoslužbách bratríci (15. storočie) a protestanti z okolitých miest a obcí. Prvá zmienka o mohutnom pieskovcovom bloku je z roku 1786. Dnes tu stojí drevená kaplnka zasvätená Premeneniu Pána z roku 2001. Patrí do drienickej gréckokatolíckej farnosti. Raz ročne sa tu konajú bohoslužby. Ďalším bodom chodníka je sedlo Črchľa , ktoré je súčasťou územia európskeho významu Čergov a chráneného vtáčieho územia Čergov (obe sú súčasťou sústavy Natura 2000)
Ďalšimi zastávkami sú osady Ambrušovce a Baranie. Rozptýlené usadlosti v dolinách Čergova severne od chrbátu Lysá – Ostrý kameň, ktorých obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lese, pálením drevného uhlia a výrobou šindľov a korýt. V 60. rokoch 20. storočia zanikli. Zachovali sa pomníky na cintoríne či roztrúsené drevenice, dnes slúžiace na rekreačné účely. Administratívne patria obci Olejníkov.Zdroj/foto: naucnechodniky.sk, www.regionsaris.sk
Foto: naucnechodniky.sk, cergov.sk

Náučný chodník Baranie – Čergov

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

ALEX Restaurant & Pension1.00 km
Penzión A7 AVENUE 71.02 km
Bagetéria1.12 km
Apartmány Kolégium1.12 km
Reštaurácia Kulinár1.13 km
CenterCity Apartments0.87 km
Penzión Tavel0.99 km
ALEX Restaurant & Pension1.00 km
Bella Sicilia - Pension & Restaurant1.01 km
Penzión A7 AVENUE 71.02 km