NPR Čergovský Minčol

Významné prírodné hodnoty tohto územia boli a aj dodnes sú predmetom záujmu prírodovedcov a ochrancov prírody. Výsledkom ich snáh bolo zriadenie národnej prírodnej rezervácie – NPR Čergovský Minčol (1986).

Lesy pokrývajú až 99 % územia. Plošne sú najviac zastúpené bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. V mozaike lesných porastov sú výraznou mierou zastúpené ešte lipovo-javorové sutinové lesy, javorovo-bukové horské lesy a kyslomilné bukové lesy. Vo vrcholových partiách lesné porasty dopĺňajú svahové a hrebeňové horské lúky s mikromokrinami, solitérmi i skupinami drevín.

Horské lúky sú charakteristickým prvkom Čergovského Minčola, ako aj celého pohoria Čergov.

 

Zdroj: www.ekotour.sk

 

POZRI TIEŽ:

Kamenický hrad

Na vápencovom brale v pohorí Čergov leží zrúcanina Kamenického hradu. Postavili ho v roku 1248. Zmenil niekoľkých majiteľov, odolával nátlakom nepriateľov, až v roku 1556 zanikol.

Spiaci mních

Skalný útvar - Spiaci mních Kamenica - patrí do geomorfologickej jednotky Spišsko-šarišské medzihorie a podcelku Ľubotínska pahorkatina. Z geologického hľadiska prislúcha k

Centrum ľudovej kultúry a mlyn v Krivanoch

Krivany, šarišská obec v okrese Sabinov, je rodiskom známeho etnológa, folkloristu, zberateľa a pedagóga Jána Lazoríka. Zanietený milovník tradícií zozbieral poklad vo forme

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Camp ZLATÉ KOPYTO13.84 km
Horský hotel Javorná12.94 km
Camp ZLATÉ KOPYTO13.84 km
Hotel Bellevue Bardejov22.09 km