osturna drevenice 3

Osturňa

Obec Osturňa vznikla v regióne Spiš, v oblasti Zamaguria, ktorej veľkú časť vlastnil rod Berzeviczy A. Görgey. Tento rod zakladal obce prostredníctvom “šoltýsov”, ktorí hľadali ľudí vhodných na osídlenie daných oblastí a na založenie osád. Takýto osadníci sa stali poddanými majiteľa pôdy, ale boli oslobodení od daní aj na 20 rokov. V 15. a 16 stor. osídľovali Zamagurie na základe valašského práva aj karpatsko-rusínski obyvatelia. Takýmto spôsobom vznikla aj obec Osturňa.

Od svojho vzniku odolávala povstaniam, požiarom, morovej epidémii, vojnám, ale tešila sa aj hospodárskym, kultúrnym rozvojom, školským a duchovným rozvojom. V roku 1648 v nej stál kostol aj fara. V roku 1979 bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

osturna drevenice1

Živý skanzen

V obci sa zachovalo niekoľko pôvodných goralských usadlostí. Celkovo sa v nej nachádza 157 pamiatkovo chránených objektov. V prednej časti typického dvora je drevený zrubový dom so sedlovou strechou krytou šindľom. Vzadu sa nachádza stodola s maštaľou. Najstarší obyvatelia obce aj v súčasnosti nosia typický ľudový goralský odev.

Osturňa sa preslávila aj tradičnými osturňanskými jedlami, ktoré pozostávajú prevažne z bryndze, zemiakov a slaniny – tradičných surovín pracujúceho goralského ľudu.

osturna drevenice 2

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka14.24 km
Hotel Kontakt18.82 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy23.81 km
Hotel Hubert **** Vital Resort26.64 km
Ranč Čajka26.94 km
CROCUS Kežmarské Žľaby16.29 km
Hotel Kontakt18.82 km
Grandhotel Praha19.30 km
Kúpele Nový Smokovec - Hotel Branisko22.42 km
Hotel Atrium22.42 km