palace_i_dwory-725d4009ef236d9c015fb346ff8a5940

Palác Klobušických

Honosné sídlo barónov Klobušických stojí v južnej časti námestia pamiatkovej rezervácie Prešov na východnej strane Hlavnej ulice.

Palác Klobušických vybudovali na mieste starších majerov a remeselníckych domčekov. Stavba bola dokončená v roku 1756. Súčasťou paláca bol pôvodne aj rozsiahly francúzsky park, siahajúci k niekdajším východným hradbám.

Dvojpodlažný neskorobarokový palác s uzavretým nádvorím má zaujímavú čelnú 11-osovú fasádu. V úrovni 2. podlažia je v rozsahu 7 okenných osí bohato dekorovaná štukovou výzdobou s figurálnymi motívmi od talianskych majstrov. V kartušiach je zobrazená ústredná scéna Zvestovania Panny Márie. Excentricky umiestnený hlavný portál v prízemí je zdôraznený rozoklanou supraportou s erbom rodiny Klobušických.

V 1. polovici 19. storočia pôsobilo v paláci nemecké divadlo, založené lekárom S. Kriegerom. V súčasnosti tu sídli Krajský súd v Prešove.

 

Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5