Palác v Polanke Zdroj_httpwww.palacpolanka.pl

Palác v Polanke v Krosne

Murovaný kaštieľ Trzecieskych v Polanke má viac ako 200 rokov. Došlo tu k udalostiam veľkého významu pre rozvoj ropného priemyslu.

V kaštieliku v Polanke Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski (vtedy majiteľ kaštieľa) a Karol Klobassa-Zrencki vytvorili prvú spoločnosť na svete, ktorej cieľom bolo hľadať a ťažiť ropu. Trzecieski priniesol do spoločnosti finančné prostriedky, Klobassa-Zrencki ropné ložisko v Bóbrke, a Łukasiewicz prevzal riadenie projektu. Po založení spoločnosti sa začali činnosti, ktoré viedli k založeniu bane v Bóbrke. V kaštieli, po požiari vlastného domu, žil Ignacy Łukasiewicz so svojou rodinou 4 roky.

Pár desaťročí po smrti zakladateľov bane ju prevzal ropný koncern Małopolska. Riaditeľstvo koncernu vtedy sídlilo v paláci Polanka, ktorý je v súčasnosti štvorhviezdičkovým hotelom spájajúcim čaro historického paláca, krásu okolitej prírody a komfort luxusného wellness & spa.

Palac v Polanke

Foto: www.palacpolanka.pl