Pamätná tabuľa Augustínovi Szászovi v nemocnici Poprad

Augustín Szász prišiel do Popradu v r.1886. Organizoval početné dobročinné akcie a daroval vlastný majetok, aby týmto spôsobom sústredil finančné prostriedky na založenie nemocnice v Spišskej Sobote. V r.1901 zakúpil prízemný domček, v ktorom umiestnil 6 postelí. Tatra nemocnica bola otvorená 10. 12. 1911. Pôsobil tu až do svojej smrti. V r.1919 prispel ako člen Spišskosobotskej spoločnosti k zavedeniu elektrického vedenia v Spišskej Sobote. Pôsobil ako župný zástupca pre verejnosť, aktívne zastával množstvo úradných a čestných miest. Inicioval založenie Spolku Československého Červeného kríža v Spišskej Sobote, ktorého bol najskôr riadnym a neskôr čestným predsedom. Zasadzoval sa o rozvoj verejného liečiteľstva, veľmi aktívne sa zapájal do boja proti tuberkulóze. Zapájal sa do činnosti Karpatského spolku, do záchrannej služby a do všeobecnej zdravotníckej starostlivosti vo Vysokých Tatrách. Od r.1888 účinkoval veľmi aktívne v Spolku spišských lekárov a lekárnikov, kde od r.1905 zastával funkciu tajomníka. V r.1922 – 1930 sa stal jeho predsedom. Neskôr pracoval ako zapisovateľ Penzijného ústavu pre siroty a pozostalých členov spolku (od r.1909). Podieľal sa na vydávaní ročenky spolku A SZEPESI ORVOS – GYÓGYSZERÉSZ – EGYLET, v ktorej publikoval okrem nekrológov svojich kolegov, odborné články týkajúce sa ženských a pľúcnych chorôb, vrátane tuberkulózy. Počas veľmi aktívnej práce spolku sa stretával s mnohými lekárskymi kapacitami, medzi inými napr. s MUDr. Vojtechom Alexandrom. V r.1940 narazil na odpor nemeckej vládnej moci. Jeho pričinením sa nepodarilo získať funkcionárom Deutsch Partei v Spišskej Sobote vlastníctvo nemocnice, ktorá bola majetkom Československého Červeného kríža. 2. októbra 1944 odišiel kvôli vojnovým udalostiam ku synovi do Maďarska. V Spišskej Sobote bol mimoriadne obľúbeným vo všetkých vrstvách obyvateľov. V r.1935 ho schválilo zastupiteľstvo za čestného občana Spišskej Soboty a bola mu odhalená pamätná tabuľa s pod nadpisom – Dobrodincovi chorých. Pamiatka: Pamätná tabuľa v NsP v Poprade. Zdroj: www.poprad .sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Hubert **** Vital Resort8.70 km
Ranč Čajka12.44 km
Hotel Kontakt13.16 km
Grand Hotel Kempinski High Tatras18.94 km
Hotel Hubert **** Vital Resort8.70 km
Kúpele Nový Smokovec - Hotel Branisko11.44 km
Hotel Atrium11.44 km
Horský hotel Sliezsky dom pod Gerlachom11.49 km
Grandhotel Praha12.67 km