Pamätník holokaustu

Pamätník holokaustu

Pamätník holokaustu

Samostné mesto Bardejov je zaujímavým tipom na výlet. Má mnoho unikátnych objektov, ktoré sa oplatí vidieť. Jedným z mnohým je aj pamätník holokaustu.

Pamätník vznikol ako posvätné miesto pripomínajúce úctu voči jednotlivcom a rodinám tvoriacich prekvitajúcu židovskú komunitu, ktorá v dôsledku hrôzy holokaustu už viac neexistuje. Pamätník bol navrhnutý tak, aby slúžil na vzdelávanie a umožnil návštevníkom spoznať pravdivý osud bardejovskej židovskej komunity.
Na 14 tabuliach v tvare náhrobných kameňov je zobrazených 3 381 mien obetí holokaustu z Bardejova a okolitých obcí. Jednotlivé rodiny sú zoradené abecedne v nasledujúcom poradí: otec, matka, deti alebo iní rodinní príslušníci, ktorí zahynuli. Menné zoznamy obetí sú prejavom úcty voči židovskej komunite, ktorú spoluvytvárali, a zároveň voči rodinám, ktorých boli súčasťou. Svetlá na vrcholoch 2 tabúľ symbolizujú večné svetlo v synagógach (hebr. Ner Tamid) a svetlo sviečky zapálenej na výročie úmrtia blízkeho (hebr. Ner Neshama). Štíty na 12 tabuliach zdobia mená kmeňov izraelského národa. V pamätníku sú 2 zo 14 tabúľ poloprázdne. Určené sú pre približne 900 mien, ktoré budú pridané až vtedy, keď ich osud potvrdia potomkovia, príbuzní alebo nový výskum. Verš „Každý človek má svoje meno“, ktorý pochádza z básne izraelskej poetky Zeldy, sa týči nad tabuľami s menami obetí. Je napísaný v troch jazykoch a pripomína, že všetky mená patria skutočným ľuďom. Nie sú to iba čísla alebo štatistiky.

Umelecké Dielo „Dávidova hviezda“ pozostáva z 2 častí, ktoré majú tvar trojuholníka. Do spodného podstavca vyrobeného z miestneho kameňa je vsadená oceľová platňa, na ktorej sú slová „Nikdy viac“. Monument je umiestnený na pôvodných železničných koľajniciach, ktoré symbolizujú deportácie židov z bardejovskej železničnej stanice na miesta, odkiaľ sa väčšina z nich nevrátila. Jednotlivé tabule približujú príbeh židovskej komunity a jedna z tabúľ je venovaná Spravodlivým z Bardejova – ľuďom, ktorí napriek ohrozeniu vlastného života pomáhali židom počas holokaustu. Vonkajšie steny stvárňujú staré domy, kde bývali židia pred deportáciami a ktoré boli neskôr zbúrané. Dodnes sa zachovala len jedna pôvodná stena.


Zdroj/foto: https://www.regionsaris.sk/historia/pamatnik-holokaustu/

POZRI TIEŽ:

Bardejov (UNESCO)

Meštianske domy, radnica, Bazilika minor sv. Egídia, maľovaný dom, socha kata a množstvo ďalších zaujímavostí na každom kroku...

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Pho-co Hanoi0.10 km
Penzión Magura0.11 km
Hotel Šariš***0.16 km
Gurmán Restaurant0.25 km
Reštaurácia ASTRA0.28 km
Penzión Magura0.11 km
Hotel Šariš***0.16 km
Hotel Artin***0.30 km
Penzión Le Monde0.60 km
Penzión Bardejov1.12 km