Pamätník Ignáca Łukasiewicza v Krosne 1

Pamätník Ignáca Łukasiewicza v Krosne

Pamätník Ignáca Łukasiewicza, ktorý sa nachádza pred mestským úradom v Krosne, je dielom Jana Raszku, vynikajúceho sochára obdobia medzivojnového dvadsaťročia.

Originál pamätníka bol odhalený v roku 1932 pri 50. výročí vynálezcovej smrti. Bola to veľká slávnosť, na ktorej sa zúčastnilo vyše 100 000 ľudí! Pre porovnanie, v tom čase malo Krosno 18 000 obyvateľov.

Łukasiewicz na pamätníku je odliaty z bronzu a stojí na žulovom podstavci. Palcom ukazuje na prameň ropy. Pravdepodobne ide o najstarší z pamätníkov tohto vynálezcu.

Pomník bol zničený v roku 1939. Po oprave ho znovu odhalili v roku 1973.

Pamätník Ignáca Łukasiewicza v Krosne