Pečovská Nová Ves

Pečovská Nová Ves

Prvá zmienka o obci Pečovská Nová Ves je z roku 1319. Táto historicky významná obec bola už v stredoveku sídlom šľachticov, no až začiatkom novoveku sa stala strediskom panstva, čo spôsobilo potrebu výstavby zemepanského sídla. Do roku 1322 bola kráľovským majetkom. Potom ju aj s okolím vlastnil šľachtic Mičko, ktorý svoje sídlo vybudoval vysoko v pohorí Čergov. Sobášmi sa do Pečovskej Novej Vsi dostali ďalšie rody, ktoré obývali kaštiele a kúrie v obci, či už je to rod Péchy, Mariássy alebo Bornemisza. Vďaka ním je Pečovská Nová Ves nesmierne bohatá na pamiatky a historické objekty. Okrem barokového kostola, klasicistickej synagógy či kaplnky sa tu zachovalo niekoľko kaštieľov a kúrií, čomu môžu na Slovensku konkurovať len obce Liptovský Ján alebo Brezovica. Taká koncentrácia pamiatok je na vidiecke pomery unikátna.


Kaštieľ \"Kornheizer\"
Jeden z najväčších kaštieľov v obci Pečovská Nová Ves je tzv. Kornhaizerov kaštieľ, známy v obci podľa posledného majiteľa – Žida Adolfa Kornhaisera (ľudovo „koneizer“).


Kaštieľ \"Ringov\"
Ringov kaštieľ (podľa jedného z posledných vlastníkov) alebo ľudovo „Burdeľ“ (keďže pôsobil ako hrad). Predpokladá sa, že kaštieľ mal do istej miery chrániť neďaleký Hanigovský hrad, preto na ňom zriadili aj strieľne. A kaštiele so strieľňami bolo na Slovensku skutočne ojedinelé.
Zaujímavosťou tohto kaštieľa je fakt, že ide o stavbu írskeho typu, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Hodnotné sú nielen ranorenesančné detaily, ale najmä stavba ako celok, keďže je veľmi ojedinelým typom u nás. Analogicky najbližšími objektmi sú kaštiele v Šimonovanoch, či zaniknutých Parížovciach. Aj keď je pomerne málo známou pamiatkou, ma nielen regionálny ale aj celoslovenský význam.


Kaštieľ \"Bornemisza\"
Kaštieľ „Bornemisza“ reprezentuje modernejšie podanú kúriu vo forme vily, ktorá vznikla prestavbou staršieho šľachtického sídla. Zachovala sa aj konkrétna informácia, že tento starší objekt rodu Péchy, dal na konci 19. storočia nadstavať o poschodie a celkovo upraviť Žigmund Peči. Objekt obklopoval rozmerný park. Kaštieľ dostal názov po neskoršom vlastníkovi Bornemiszovi, keďže sa z majetkov rodu Peči dostal (cez Máriu Pečiovu a manžela Istvana Bornemiszu) do tohto rodu.


Kaštieľ \"Mariássy\"
Tento kaštieľ má najviac zdobené fasády zo všetkých šľachtických sídel v obci. Aj keď tento kaštieľ nepatrí medzi tie úplne najstaršie objekty, je v obci jednoznačne najautentickejšie zachovaný nielen po stránke stavby ale aj vrátane množstva architektonických a predovšetkým remeselných detailov. V druhej polovici 19. storočia bol založený aj park pri kaštieli o rozlohe 1,5 ha.


Klasicistická Kúria
Klasicistická kúria bola vybudovaná v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu. Objekt bol postavený v tvare písmena „L“, ako dokladuje stav zakreslený v historickej katastrálnej mape z roku 1869. Kúriu začal stavať Benjamín Peči (Péchy) pre svojho syna. No keď vo Viedni syn náhle umrel, tak sa s výstavbou prestalo. Objekt dokončila až jeho dcéra (manželka Denesa Pongracza). Po rozhodnutí odsťahovať sa na Liptov, kúriu predali Lajosovi Bornemiszovi. Ten zas objekt predal Elemerovi Pečimu – za 10-tisíc florénov. Dnes je sídlom Obecného úradu obce.


Do Pečovskej Novej Vsi sa návštevník dostane viacerými možnosťami. Vlakom na trase Košice - Plaveč; autobusom priamo do obce z autobusových staníc Košice, Prešov, Stará Ľubovňa a Levoča, alebo autom priamo do obce.

Zdroj: Šarišská hradná cesta
Foto: OOCR Región Šariš

POZRI TIEŽ:

Sabinov

Sabinov má veľký potenciál pritiahnuť do mesta mnoho turistov z celého sveta vďaka filmu Obchod na korze, ktorý sa natáčal v Sabinove. Oscarové mesto...

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

La Cucaracha0.30 km
Hotel Torysa ***4.34 km
Hotel Šomka **4.61 km
Hoský hotel Šport Lysá4.61 km
Hotel Javorná4.61 km
Penzión - Renesance Restaurant1.56 km
Ubytovanie Magnólia Rožkovany3.82 km
Hotel Torysa ***4.34 km
Hotel Javorná4.61 km
Hotel Šomka **4.61 km