51810037

Plavečské štrkoviská

Typ: chránený prírodný areál

Umiestnenie: okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj

Rozloha: 66, 24 ha

 

Vzácne biotopy a biologická rôznorodosť. Aj tým je vzácny areál Plavečské štrkoviská pri obci Plaveč. Ostrovné plochy, ktoré vytvára, sú domovom rôznych druhov fauny a flóry.

 

Medzi chránené prírodné výtvory patria od roku 1990 aj Plavečské štrkoviská. Ostrovné plochy vznikli prirodzenou rekultiváciou po odťažení štrkopieskov. Štrkoviská obtekajú ramená rieky Poprad a priľahlé brehy medzi obcami Orlov a Plaveč.

 

Prírodné dedičstvá sa zachovávajú pre budúcnosť Slovenska, ale aj Európskej únie a ďalších generácií. Dôvodom ochrany Plavečských štrkovísk sú biotopy. Horské vodné toky s drevinovou vegetáciou so sivou vŕbou či nižné a podhorské kosné lúky. Práve tie vytvárajú dobré podmienky pre život jedincov akými sú bobor vodný, vydra riečna, netopier pobrežný, hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý a zástupcov rôznych vodných vtákov. Práve pre tieto vzácne biotopy a zachovanie biologickej rôznorodosti patria Plavečské štrkoviská do sústavy chránených území členských krajín EU s názvom Natura 2000. 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Sorea Ľubovňa7.33 km
Motorest Javorina12.06 km
Stredoveká história v modernom šate - Castle Distillery12.78 km
Penzión Gurmen12.79 km
Salaš u Franka13.53 km
Hotel Sorea Ľubovňa7.33 km
Penzión Gurmen12.79 km
Hotel Familia13.54 km
Hotel Mladosť **14.76 km
Troja15.23 km