51810037

Plavečské štrkoviská

Typ: chránený prírodný areál

Umiestnenie: okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj

Rozloha: 66, 24 ha

 

Vzácne biotopy a biologická rôznorodosť. Aj tým je vzácny areál Plavečské štrkoviská pri obci Plaveč. Ostrovné plochy, ktoré vytvára, sú domovom rôznych druhov fauny a flóry.

 

Medzi chránené prírodné výtvory patria od roku 1990 aj Plavečské štrkoviská. Ostrovné plochy vznikli prirodzenou rekultiváciou po odťažení štrkopieskov. Štrkoviská obtekajú ramená rieky Poprad a priľahlé brehy medzi obcami Orlov a Plaveč.

 

Prírodné dedičstvá sa zachovávajú pre budúcnosť Slovenska, ale aj Európskej únie a ďalších generácií. Dôvodom ochrany Plavečských štrkovísk sú biotopy. Horské vodné toky s drevinovou vegetáciou so sivou vŕbou či nižné a podhorské kosné lúky. Práve tie vytvárajú dobré podmienky pre život jedincov akými sú bobor vodný, vydra riečna, netopier pobrežný, hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý a zástupcov rôznych vodných vtákov. Práve pre tieto vzácne biotopy a zachovanie biologickej rôznorodosti patria Plavečské štrkoviská do sústavy chránených území členských krajín EU s názvom Natura 2000. 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Koliba Studnička Vyšné Ružbachy21.30 km
Camp ZLATÉ KOPYTO22.43 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy21.30 km
Wellness Grandhotel Strand Vyšné Ružbachy21.30 km
Camp ZLATÉ KOPYTO22.43 km
Horský hotel Javorná24.05 km
Hotel Bellevue Bardejov27.70 km