pamatnik_gaspara_seredyho_bardejov

Pomník Gašpara Šeredyho

Pomník niekdajšieho majiteľa Makovického hradného panstva Gašpara II. Šeredyho bol postavený v roku 1566 ako pripomienka jeho smrti príčinou údajného zlyhania srdca v tom istom roku. Pomník dala vybudovať jeho manželka Anna, rodená Méreiová. Stojí na križovatke medzi mestom a mestskou časťou Dlhá Lúka pod starou rozložitou lipou.

Traduje sa, že na tomto mieste puklo od žiaľu srdce jednému z majiteľov hradu Zborov, Gašparovi Šeredymu. Ten predal svoj hrad Rákoczimu za tisíc zlatých. Podmienkou bolo, aby všetky mince na zaplatenie boli razené v Sedmohradsku v jednom roku. Keďže toľko mincí sa v Sedmohradsku nevyrazilo za niekoľko rokov, bol presvedčený, že podmienku Rákoczy nesplní. Žiaľ, mýlil sa. Dohodnutú sumu presne na deň dostal a hrad musel odovzdať svojmu novému majiteľovi. Keď skormútený odchádzal z hradu, na mieste, kde je postavený pamätník, sa otočil, aby ešte raz videl svoj milovaný hrad a od žiaľu mu puklo srdce.

 

Zdroj: www.bardejov.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Salaš Lesná0.57 km
Steakhouse Záhrada0.95 km
Reštaurácia Caffe Mamba0.96 km
Reštaurácia ľudových jedál U POLJAKA1.18 km
Motorest Mark1.54 km
Kúpeľno-liečebný ústav DRUŽBA1.35 km
Motorest Mark1.54 km
Apartmány Afrodita1.59 km
Penzión Zunama2.24 km
Apart Club Zora2.38 km