pamatnik_gaspara_seredyho_bardejov

Pomník Gašpara Šeredyho

Pomník niekdajšieho majiteľa Makovického hradného panstva Gašpara II. Šeredyho bol postavený v roku 1566 ako pripomienka jeho smrti príčinou údajného zlyhania srdca v tom istom roku. Pomník dala vybudovať jeho manželka Anna, rodená Méreiová. Stojí na križovatke medzi mestom a mestskou časťou Dlhá Lúka pod starou rozložitou lipou.

Traduje sa, že na tomto mieste puklo od žiaľu srdce jednému z majiteľov hradu Zborov, Gašparovi Šeredymu. Ten predal svoj hrad Rákoczimu za tisíc zlatých. Podmienkou bolo, aby všetky mince na zaplatenie boli razené v Sedmohradsku v jednom roku. Keďže toľko mincí sa v Sedmohradsku nevyrazilo za niekoľko rokov, bol presvedčený, že podmienku Rákoczy nesplní. Žiaľ, mýlil sa. Dohodnutú sumu presne na deň dostal a hrad musel odovzdať svojmu novému majiteľovi. Keď skormútený odchádzal z hradu, na mieste, kde je postavený pamätník, sa otočil, aby ešte raz videl svoj milovaný hrad a od žiaľu mu puklo srdce.

Zdroj: www.bardejov.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Slnečný majer, Stebnícka Huta10.33 km
Hotel Bellevue Bardejov6.59 km
Slnečný majer, Stebnícka Huta10.33 km
Penzión Polianka12.04 km
Horský hotel Javorná25.69 km