Iwonicz_Zdrój_Bełkotka_2015.08.19_p

Prameň Bełkotka v Iwonicz-Zdroji

V krajine ropných polí v podkarpatskom regióne možno uvidieť veľké množstvo stále činných ropných vrtov a gápľov*. Ropa však nie je všetko. Nachádza sa tu tiež veľa ložísk zemného plynu.

Najzaujímavejšie z nich je možné vidieť v Iwonicz-Zdroji – v jedných z najstarších poľských kúpeľov s viac ako 430-ročnou tradíciou, známych predovšetkým výskytom mnohých minerálnych vôd používaných o. i. na pitie, inhaláciu, kúpanie a na výrobu liečivých solí. Vďaka tomu tu vzniklo veľa sanatórií s bohatou ponukou pre kúpeľných hostí.

Na príjemnom mieste uprostred lesa, na svahoch hory Przedziwna, je možné vidieť najstarší a najznámejší a kedysi tiež najvzácnejší liečivý prameň v Iwonicz-Zdroji. Plyn unikajúci zo spodnej časti spôsobuje charakteristické bublanie vody, odkiaľ pochádza názov prameňa – Bełkotka. Kedysi, v časoch jeho objavenia, bolo plynu unikajúceho s vodou toľko, že ho zvykli pre zábavu zapaľovať.

Slávny prameň zvečnil v jednej zo svojich básní Wincenty Pol, ktorý o Bełkotke napísal:

V tieni tých lesov niečo sladko šumelo,

Dnes, rovnako ako pred rokmi, nás vítaš „Bełkotka“!

Ó, čo za radosť plynie dušou!

Čistý plameň sa získava z tvojich prúdov!

A úctou naplnení pri tvojich prameňoch

Chválime Boha za zázraky našej zeme!

Bo čistý oheň a revúci žblnkot prameňa,

Čo záhadne vychádza zo zeme,

Je príbuzný životu našich sŕdc,

Čo sa rodí z plameňov a tichých sĺz!

 

Jeho busta, dielo Iwoniczanina a vynikajúceho sochára Władysława Kandefera, spolu s uvedenou básňou, sa nachádzajú pri ústí prameňa.

Chodník vedúci popri prameni Bełkotka na horu Przedziwna je označený bielo-modrou farbou a jeho dĺžka je asi 2,2 km. Trasa vedie z centra Iwonicza, popri kúpeľnom dome a koncertnom pódiu, potom cez park a malebné zalesnené rokliny.

Centrum Zdroj

Oplatí sa navštíviť:

  • historické centrum v Iwonicz-Zdroji, v ktorom sa zachovalo priestorové riešenie a ucelený komplex drevenej zástavby kúpeľov z polovice 19. storočia (kolonáda minerálnych vôd, Kúpeľný dom, Wolla „Bazar” s vežovými hodinami, Staré kúpele)
  • Palácovo-parkový komplex v Iwoniczi: park pri kaštieli z 18. storočia, Zimný palác, oranžéria, svätyňa ariánska
  • Farský kostol v Iwoniczi s bohatou barokovou výzdobou

 

* Gápeľ – čerpadlo používané na čerpanie ropy z ložiska s nízkym vlastným tlakom. Práve gápeľ sa nachádza v logu trasy Objavitelia čierneho zlata.

Miesto výletu: