OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prašná (štvorhranná) bašta v Bardejove

Prašná (štvorhranná) bašta je gotická štvorpodlažná bašta so štvorcovým pôdorysom a neskorogotickým sedlovým portálom, vedúcim na ochodzu hradobného múra. Bašta je zakrytá ihlancovou strechou a vikierami z poslednej úpravy.

Úlohou Prašnej bašty bolo posilňovať obranu Hornej brány, o čom svedčia východy s kamennými gotickými portálmi na obranný múr smerom ku Kláštornej bašte i na parkan barbakánu.

Zdroj: www.bardejov.sk