Pravoslávny katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského

Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského je hlavným katedrálnym chrámom pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Postavený bol v rokoch 1946 – 1950 zo zbierok veriacich a s požehnaním pražského metropolitu Jelevferija ho 11. 2. 1950 posvätil otec archimandrita Andrej (Kolomackij). Zasvätený je kniežaťu svätému Alexandrovi Nevskému, bojovníkovi za pravoslávnu vieru na svätej Rusi.

Chrám sv. Alexandra Nevského je vybudovaný v duchu tradícií pravoslávnej ruskej architektúry. Zdobí ho päť cibuľovitých kupol, ktoré pripomínajú typickú architektúru starého cárskeho Ruska.

Interiér katedrálneho chrámu je skromný, zdobený niekoľkými ikonami. Práve v ikonografii sa nám tu predstavuje jeden z najstarších typov maliarstva. V chráme sú uložené relikvie sv. Alexeja Tótha, rodáka z Kobylnice.

V areáli chrámu je umiestnený pamätník obetiam hladomoru na Ukrajine, ktorý bol odhalený v roku 2006.

Katedrálny chrám svätého Alexandra Nevského v Prešove je v súčasnosti stredobodom duchovného života nielen prešovskej eparchie, ale aj celého Slovenska. Tu sa slávnostným spôsobom oslavujú významné udalosti v živote pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

 

Zdroj: www.presov.virtualne.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.27 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.90 km
Hotel Dukla Prešov0.27 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh8.32 km
Horský hotel Javorná18.15 km
Ranč Zaľubova24.55 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.90 km