Prešovská hvezdáreň a Alexej Duchoň

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je špecializovanou kultúrno-vzdelávacou, odborno-pozorovateľskou a vedecko-výskumnou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných i technických vied. Jej hlavným poslaním je šírenie najnovších vedeckých poznatkov z astronómie a kozmonautiky medzi širokou verejnosťou.

Korene astronómie v Prešove siahajú až do 16. storočia. V historických záznamoch mesta existuje zmienka o prešovskom hvezdárovi Jánovi z Prešova a z roku 1661 prvý doklad o mestskej hvezdárni v Prešove, ktorá sa nachádzala na rohu Švermovej a Požiarnickej ulice. V roku 1932 vznikla v Prešove súkromná hvezdáreň Dr. Alexeja Duchoňa, a to na terajšej Hlavnej ulici č. 32. V roku 1948 bola v budove vodárenskej veže otvorená prvá ľudová hvezdáreň na Slovensku a v roku 1984 bolo pri hvezdárni otvorené planetárium.

Dr. Alexej Duchoň bol významným astronómom, redaktorom a právnikom. Venoval sa štúdiu prírodných vied, hlavne astronómii a meteorológii. V roku 1923 postavil na terase svojho domu provizórnu astronomickú pozorovateľňu, ktorú dopĺňal prístrojmi. V roku 1927 otvoril meteorologickú pozorovateľňu a v roku 1932 vybudoval hvezdáreň s otočnou kopulou a začal pozorovací program planét a fotosféry Slnka.

V roku 1938 pomáhal zachrániť veľký Zeissov reflektor, ktorý previezol z Hurbanova do Prešova, kde bol až do zriadenia hvezdárne na Skalnatom plese. V roku 1939 v jeho hvezdárni inštalovali technické zariadenia na prenos časového signálu cez prešovský rozhlas pre celé územie Slovenska.

K jeho úspechom a zásluham patrí: 

  • v roku 1946 sa stal spoluzakladateľom a funkcionárom Štefánikovho astronomického krúžku
  • zaslúžil sa o vybudovanie a rozvoj bádateľskej a popularizačnej činnosti Ľudovej hvezdárne v Prešove
  • dosiahol cenné výsledky v pozorovaní slnečných škvŕn a fakúl, ktoré zasielal slnečnej sekcii Astronomickej spoločnosti v Prahe a do Nemecka
  • uverejňoval v Říši hvězd a Astronomishe Mitteilungen
  • jeho dve fotografie Slnka vystavili v roku 1958 na svetovej astronomickej výstave v Chile
  • v roku 1949 bol vyznamenaný Československou medailou Za zásluhy I. stupňa

 

Zdroje: www.szs.edu.skwww.astropresov.sk

 

POZRI TIEŽ:

Prešov

Múzeum NKP Solivar patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo ...

Šarišský hrad

Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu nad mestečkom

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov1.16 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.28 km
Hotel Dukla Prešov1.16 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh8.44 km
Horský hotel Javorná17.77 km
Ranč Zaľubova24.31 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.28 km